Која е разликата помеѓу вистинските и Braxton Hicks контракциите

Braxton Hicks контракциите може да не ги забележите иако се јавиле. Родилните контракции се со многу поголем интензитет и не постои бремена жена што може да не ги регистрира.

Вистинските контракции го најавуваат чинот на породување, додека Braxton Hicks контракции се на некој начин подготовка на матката за овој чин. Меѓутоа, многу често и појавата на „лажните“ контракции предизвикува паника кај бремените жени, посебно ако станува збор за прва бременост.

Постои навистина голема разлика меѓу двата типа контракции. 

  • Вистинските контракции се јавуваат во одреден интервал, потоа стануваат сè почести и со посилен интензитет.
  • Braxton Hicks контракциите може да не ги забележите иако се јавиле. Родилните контракции се со многу поголем интензитет и не постои бремена жена што може да не ги регистрира.

  • Braxton Hicks контракции се јавуваат во нередовни интервали и се со слаб интензитет.
  • Вистинските контракции многу често се придружени со воденест исцедок (водењак) или сукрвица. Покрај тоа, често се јавува и болка во долниот дел на грбот.