КОВИД-19 може да предизвика затајување на срцето кај децата

Кај една третина од децата, ејекционата фракција на левата комора – процент на крв која срцето во едно отчукување ја исфрла од комората – била помала од 30 проценти.

Децата може да доживеат акутна срцева декомпензација (затајување на срцето) поради силната воспалителна состојба (мултисистемски воспалителен синдром кај децата или MIS-C) по инфекцијата со новиот коронавирус SARS-CoV-2, укажува нова студија.

Кај една третина од децата, ејекционата фракција на левата комора – процент на крв која срцето во едно отчукување ја исфрла од комората – била помала од 30 проценти. Инаку, кај здраво возрасно лице, ејекционата фракција се движи помеѓу 60 и 70 проценти. Додека кај пациентите со затајување на срцето, таа изнесува околу 25 проценти.

Кај 25 од 35 деца отпуштени од оддел за интензивна нега, функцијата на левата комора била обновена.

Се смета дека раната дијагноза и лекување доведуваат до поволен исход на лекувањето, со користење на класична терапија.

Истовремено, како што покажала студијата, терапијата со имуноглобулин е поврзана со опоравувањето на систолната функција на левата комора.

Треба да се спомене и дека кај возрасните пациенти заразени со КОВИД-19, се опишани состојби како миокардитис и срцеви оштетувања.