МИТ ИЛИ ВИСТИНА? Им штетат ли мобилните и таблетите на развојот на социјалните вештини кај децата?

Научниците ги споредувале вештините на денешните деца со социјалните вештини на децата родени пред појавата на Фејсбук. Имаме ли причина за загриженост?

Врежано е мислењето дека преголемата изложеност на децата на модерната технологија лошо влијае на равојот на нивните социјални вештини. Многупати гледаме деца кои во друштво меѓусебно воопшто не комуницитаат, туку седат и гледаат во мобилниот телефон, што тоа ни се чини како логична последица. Стравот дека децата нема да знаат меѓусебно да комуницираат е зголемен, откако тие физички не одат во училиште, туку наставата ја следат преку Јутуб, Зум, телевизија.

Меѓутоа, истражување кое неодамна е објавено во American Journal of Sociology покажало дека нема причина за страв.

Времето кое децата го минуваат пред екран, има многу мал ефект на развојот на нивните социјални вештини. Истражувањето го спровело Универзитетот Охајо Стејт, а главен акцент е ставен на социјалните вештини на децата на возраст до 11 години. Научниците ги споредувале вештините на денешните деца со социјалните вештини на децата родени пред појавата на Фејсбук.

Како и многу родители, и самиот водач на истражувањето, профл. Даглас Донибил уверен дека претераното користење на модерната технологија остава последици и на развојот на социјалните вештини кај децата. Тој заедно со својот колега проф. Бенџамин Гибс, за истражувањето користеле податоци од Националниот центар за образовна статистика. Првата група на податоци опфаќала околу 19.000 деца кои во градинка тргнале во 1998 година (шест години пред равојот на Фејсбук), а втората околу 13.400 деца кои во градинка тргнале во 2010 година.

Резултатите покажале дека децата родени пред појавата на социјалните мрежи и паметните телефони имаат речиси исти социјални вештини, како и децата кои се родени во “дигиталниот период“.

Главниот акцент притоа бил ставен на нивната способност да ги контролираат своите располиженија, способноста за создавање и одржување пријателства, како и можноста за дружење со луѓе кои се поинакви од нив.

Резултатите покажале дека децата родени 2010 година, кога паметните телефони и Фејсбук веќе почнаа да управуваат со нашите животи, имаат подобри социјални вештини и развиена способност за самоконтрола од децата кои се родени кон крајот на ’90-тите.

“Во речиси секоја споредба која ја направивме, социјалните вештини или останале исти, или всушност беа подобри кај децата кои се родени подоцна. Не најдовме никакви докази за тоа дека изложувањето на децата на различни екрани лошо влијаело на развојот на нивните социјални вештини“, објаснува проф. Дони.