Нивото на стрес кај мајката за време на бременоста може да го обликува мозокот на бебето

Ова истражување покажало дека нивото на хормонот на стрес – кортизол е поврзано со развојот на амигдалата кај детето, подрачје на мозокот за кое е познати дека е вклучени во емоционалниот и социјалниот развој на детето.

Мозокот на новороденчето може да го обликува нивото на стрес што неговата мајка го доживува за време на бременоста, открило ново истражување. Имено, се покажало дека нивото на стрес кај мајката е поврзно со промени во подрачјето на мозокот на детето кои се поврзани со емоционалниот развој.

Се смета дека овие резултати ја нагласуваат потребата за подобра поддршка на жените со стрес пред и за време на бременоста.

Инаку, познато е дека стресот кај мајката влијае на развојот на однесувањето и способноста на детето за регулирање на неговите чувства, како тоа расте.

Ова истражување покажало дека нивото на хормонот на стрес – кортизол е поврзано со развојот на амигдалата кај детето, подрачје на мозокот за кое е познати дека е вклучени во емоционалниот и социјалниот развој на детето.