Ново истражување: Кој е најризичниот период за бременост

Според авторката на студијата Лаура Шумерс, растојанието меѓу бременостите се пресметува како време од породувањето на едно до зачнувањето на друго дете.

Резултатите од анализа на 150.000 бремености во Канада од 2004 до 2014 година покажале дека сите бремености во блиско временско растојание се ризични.

Според авторката на студијата Лаура Шумерс, растојанието меѓу бременостите се пресметува како време од породувањето на едно до зачнувањето на друго дете. Во случај да дојде до бременост по помалку од една година од породувањето, не постои ризик за мајките кои се помлади од 35 години, но има за нивниот плод. Тука се вклучени зголемените ризици од фатален исход – смрт на плодот и смрт на детето во првата година од животот, до ниска родилна тежина и предвремено породување.

Кај жените постари од 35 години, ризикот расте и за мајката и за детето. Најголем е ако меѓу две бремености помине помалку од девет месеци. Но, добра вест е дека нема значајна разлика во ризикот ако растојанието помеѓу бременостите биде од 12 до 24 месеци.

Според постоечките препораки на Светската здравствена организација идеално би било помеѓу две бремености да поминат две години, но најмалку 18 месеци. Оваа студија покажува дека жените не мораат да чекаат толку долго, независно колку години имаат.

“Тоа е важно за повозрасните жени кои мораат да го измерат ризикот од пократкиот интервал помеѓу бременостите со ризиците кои растат со зголемување на возраста на мајката“, се потенцира во студијата.