Од што се плашат децата?

На овој список се наоѓаат работите кои најмногу ги плашат децата до нивната осма година од животот.

Стравот кај децата зависи од неколку фактори, но пресудна е возраста како и фазата на раст во која се наоѓа. Препознавајќи го детскиот страв, родителите можат да им помогнат зборувајќи со нив и да преку игра им покажат дека нема оправдана причина за плашење.

  • До 3. години – страв од од одвојување од мајката
  • 3 години – страв од луѓе, маски, темница, животни, полицајци и разбојници
  • 4 години – страв од гласни звуци, темница, диви животни, од ноќи одвоени од мајката
  • 5 години – намалување на стравот од луѓе, но расте стравот од неуспех, паѓање, кучиња, како и страв дека мама нема да се врати дома
  • 6 години – ова е период во кој стравовите кај децата се најизразени. На оваа возраст, детето се плаши од звуци. Има страв од духови, вештерки, се плашат дека постои некој под креветот, од губење, страв од вода, оган, гром, молњи, страв од самотија, страв дека нешто ќе и се случи на мама. За време на овој период, децата стануваат похрабри кога се во прашање “посериозни“ повреди, но и натаму се плашат од крв, исеченици…

  • 7 години – страв од темен простор, подрум, духови и вештерки. Се појавува страв од крадци, луѓе кои се кријат во плакар, под кревет… Многу стравови се појавуваат по слушање на некои страшни приказни, гледање филмови на ТВ. Исто така, детето се плаши и да не задоцни на училиште.
  • Над 8 години – Помалку стравови, но детето веќе се плаши од реални, опасни работи и ситуации.