ОТОЦИ НА ВРАТОТ И НЕЛАГОДНОСТ ВО ГРЛОТО: КОВИД-19 може да поттикне воспаление на штитната жлезда

Ова истражување покажало дека тиреоидитисот кај лицата со умерена до тешка форма на КОВИД-19 се разликува од типичниот тиреодитис на неколку начини.

Истражување спроведено во Италија покажало дека инфекцијата со SARS-CoV-2 кај некои пацинети може да поттикне воспаление на штитната жлезда. Меѓутоа, се уште не е јасно дали таквото воспаление може да предзивика долготрајна дисфункција на тироидната жлезда.

По три месеци, функцијата на штитната жлезда кај КОВИД-19 пациентите се нормализирала, но знаците на воспаление и натаму биле присутни кај речиси една третина од пациентите.

Познато е дека вирусните инфекции може да поттикнат воспаление на тироидеата, познато како тиреоидитис.

Ова истражување покажало дека тиреоидитисот кај лицата со умерена до тешка форма на КОВИД-19 се разликува од типичниот тиреодитис на неколку начини. На пример, нема типична болка во вратот која е својствена за оваа состојба. Голем број на пациенти имале и блага дисфункција на тиреодеата, а стапката на проблеми со штитната жлезда била повисока кај мажите, отколку кај жените. Се чини дека дисфункцијата на штитната жлезда исто така е поврзана со потешки случаи на КОВИД-19.

Се смета дека континуираното следење на функцијата на штитната жлезда кај лица со симптоми кои сугерираат и тиреодитис е важно, ако тоа лице имало и КОВИД-19.