Овие две реченици откриваат дали сте токсична мајка

Како што објаснуваат психолозите, на детето му е многу тешко да го препознае нездравото однесување на неговите родители, а какво влијание оставиле врз него, во поголемиот број на случаи сфаќа кога и самиот ќе стане родител.

Растењето со токсична мајка може да остави бројни последици по животот на детето, а најчесто знаците на траума се видливи дури во нашата зрелост. Како што објаснуваат психолозите, на детето му е многу тешко да го препознае нездравото однесување на неговите родители, а какво влијание оставиле врз него, во поголемиот број на случаи сфаќа кога и самиот ќе стане родител, пренесува Psych Central.

Но, експертите тврдат дека токсичните родители, а особено токсичната мајка, може да се препознае по речениците што ги користи секој ден. Најчесто тоа се фрази кои можеби на прва не звучат алармантно, ниту чудно, но всушност се јасен знак дека се работи за личност склона кон манипулации и токсични обрасци на однесување.

Една од тие фрази е: „Погледни што направи.“ Оваа реченица најчесто ја користат токсичните мајки кои се обидуваат да го обвинат детето за сопствените чувства или реакции. На пример, ако мајката му викала на детето или го удрила, со оваа реченица ќе се обиде да ја оправда својата постапка, иако многу добро знае дека таа е единствената одговорна за него.

Втората реченица која често ја користат токсичните мајки е: „Зошто не можеш да бидеш како него/неа?“ Секоја споредба со другите е исклучително лоша за детето, а токсичните мајки најчесто ја користат кога сакаат детето да го промени своето однесување или да го направи токму тоа што го побара мајка му од него. Најчесто, се разбира, станува збор за нереални барања.