(ПОДКАСТ) „ВАШ ПЕДИЈАТАР“ СО ПРИМ. Д-Р МЕД. НАУКИ ДУШКО ФИДАНОВСКИ: Заблуди за предвремено родени деца

Кои се причините кои доведуваат до предвремено раѓање, како изгледа престојот на Одделот за неонатална интензивна нега, како да се одржи лактацијата, дали прематурчињата треба да се вакцинираат според редовниот Календар за имунизација или треба да го одложат примањето на вакцините... – објаснува примариус д-р Душко Фидановски, доктор на медицински науки, специјалист педијатар – неонатолог и еден од основоположниците на првото Одделение за неонатална интензивна терапија на Клиниката за детски болести

Во новото издание на подкастот „Ваш педијатар“ зборуваме за предвремено родените деца, за причините кои доведуваат до предвремено раѓање, за тоа како изгледа престојот на Одделот за неонатална интензивна нега и каква е можноста за поврзување на новороденчето со родителите во овие специфични услови. Меѓу нашите теми е и лактацијата и нејзиното одржување, а одговараме и на прашањето дали прематурчињата треба да се вакцинираат според редовниот Календар за имунизација или пак треба да го одложат примањето на вакцините. Кога предвремено родените деца се изедначуваат во развојот со терминските бебиња и како изгледа моментот на напуштање на болницата, односно колкаво е задоволството кога предвремено родените дечиња ќе дојдат и ќе ги поздрават докторите кои се грижеле за нив во најтешките моменти?

На тема предвремено родени деца разговараме со примариус д-р Душко Фидановски, доктор на медицински науки, специјалист педијатар – неонатолог и еден од основоположниците на првото Одделение за неонатална интензивна терапија на Клиниката за детски болести во сега веќе далечната 1990 година. Токму оттаму и започна интензивното лекување на предвремено родените деца во земјава, што значително го подобри преживувањето и квалитетот на живот на прематурните деца. Благодарение на формирањето на ова Одделение, денеска во земјава функционираат неколку Одделенија за интензивна терапија на предвремено родени деца во државата.