ПРЕДВРЕМЕНО ПОРОДУВАЊЕ – Кои се можните причини за тоа?

До предвремено породување може да дојде поради причини кои се поврзани или со мајката, или со бебето.

За предвремено породување се смета секое породување што настанало пред комплетна 37. гестациска недела. Причините за предвремено породување се делат во две групи: причини од страна на мајката и причини од страна на детето. Лекарите советуваат трудниците да имаат правилен хигиено-диететски режим, рамнотежена исхрана, нормална физичка активност, грижа во текот на бременоста и најважната работа е редовна посета на гинеколог-акушер кој ќе ги направи сите потребни испитувања и ќе ги следи сите параметри кои би укажале на проблем.

  • БЕБЕ

Главен ризик фактор се инфекциите кои може да се пренесат од мајката на бебето, како и вродените аномалии на дигестивниот и кардиоваскуларниот систем.

  • МАЈКА

Најчесто се работи за постоење хронични болести пред почнување на бременоста – зголемен крвен притисок, дијабетес и други хронични болести кои може да доведат до предвремено породување.

Некои од тие болести може да се јават и во текот на бременоста, но се ризик-фактор за предвреме да заврши бременоста. Нередовните контроли пред се може да доведат до превид на можна инфекција која може да се јави во урогениталниот тракт и да биде причина за предвремено породување.

Редовната гинеколошка грижа и редовните контроли се најдобра превенција, а доколку е потребно треба да се даде и терапија за да се одложи или спречи предвременото породување.

Една од причините може да бидат и аномалиите на урогениталниот тракт, повеќеплодната бременост најчесто завршува со предвремено породување (придонес дава и ин витро фертилизацијата каде се случува да има повеќе од еден плод ). Секако, важна улога имаат и условите во кои живее родилката, консумирање алкохол, медикаменти, дрога, пушење цигари, возраста (премлади под 18 години или по 35 година).