Препонска кила кај деца – што е всушност ингвинална хернија?

Хернијата се јавува поради излегување на органите кои имаат свое нормално место во стомакот (посебно цревата, а кај девојчињата и јајчниците) во еден од двата препонски канали, понекогаш и во двата, кои се нормална анатомска формација кај двата пола.

Станува збор за пореметување кое е многу често кај новороденчињата. За шест пати е почеста кај недоносените деца, (деца родени пред 37 недела од бременоста) во споредба со бебињата родени во терминот. Момчињата се повеќе подложни на појавата на хернија отколку девојчињата.

Хернијата се јавува поради излегување на органите кои имаат свое нормално место во стомакот (посебно цревата, а кај девојчињата и јајчниците) во еден од двата препонски канали, понекогаш и во двата, кои се нормална анатомска формација кај двата пола.


Причини

Причините за појава на хернија не се во потполност познати: стручњаците се уште не знаат со сигурност зошто  кај некои деца се јавува, а кај други не се појавува хернијата. Значајана улога во појавата на оваа состојба има незрелоста на стомачните структури, што ја објаснува зачестеноста на хернијата кај недоносените деца.

Хернија кај момчиња

Околу седмиот – осмиот месец од бременоста кај машките фетуси, полните жлезди – тестисите, се спуштаат низ ингвиналниот канал: излегуваат од стомакот како би дошле на своето нормално место во скротумот (кесички сместени  под полниот орган – пенисот). По раѓањето ингвиналните канали мора да се затворат. Но, ако затворањето не е добро или стомачната обвивка не е доволно цврста, се случува дури и мал напор, како плачење, кашлање или едноставно дефекација, предизвикуваат појава на хернија. Токму затоа младите мајки стравуваат дека плачот ќе биде причина за кила. Но, тоа нема да се случи ако за тоа не постојат услови, односно ако ингвиналниот канал е затворен и стомачната обвивка е доволно цврста.

Хернијата се покажува како испакнување во делот на препоните над или од страна во однос на половите органи. Ако хернијата се спушти се до тестисите во скротумот, ќесичката се зголемува. Водената кила (хидрокела) значи постоење на течности во скоталната ќесичка – не е хернија во вистинска смисла, но може да биде пропратена појава, односно покрај хернијата може да се јави хидрокела која спонтано исчезнува.

Хернија кај девојчињата

Кај женските фетуси во ингвиналниот канал се наоѓа кружен лигамент кој има задача да ја придржува матката на нејзино место. Каналот е во комуникација со стомачната шуплина, но по раѓањето нормално се затвора. Ако тоа не се случи, и понатаму останува комуникацијата меѓу ингвиналниот канал и сомачната обвивка, јајчниците или цревните вијуги и тие  може да влезе во каналот и да се појави хернија.