Прим. д-р Борислав Гогушевски: КРВАВЕЊЕ ОД НОС: Седнете го детето со благо навалена глава кон напред, па со палецот и показалецот направете притисок на мекиот дел на носот

За среќа, најголем дел од крвавењата од носот се во предниот дел и се видливи што го олеснува начинот на нивно решавање. Во пракса честопати при иницијалните крвавења не се посетува лекар, туку тоа се прави после повторени крвавења. Затоа е битно да се знае како треба да се постапи во такви случаи кога првично ќе се појави крвавењето

Во најголем број на случаи се работи за крвавења од т.н. Kиселбахов плексус – тоа е сплет на крвни садови во предниот дел на носната преграда: Прим. д-р Борислав Гогушевски, оториноларинголог
ПИШУВА:
Прим
. д-р Борислав Гогушевски
оториноларинголог

♦♦♦♦♦♦♦

Во летниот период доста често како дел од патологијата во доменот на оториноларингологијата се јавуваат и крвавењата од носот и кај децата и кај возрасните. Топлата средина, високите температури, користење на клима уреди, температурните разлики се дел од причините кои доведуваат до намалување на отпорноста на носната лигавица и можна појава на крвавење од носот.

Честопати детето ноќе додека спие несвесно го чепка носот обидувајќи се да ги тргне засушените крусти/наслаги и тогаш се појавува крвавење

Во најголем број на случаи се работи за крвавења од  т.н. Kиселбахов плексус – тоа е сплет на крвни садови во предниот дел на носната преграда. Поради својата анатомска поставеност, односно достапност за механичка манипулација, која некогаш се прави и несвесно, но и свесно, може да дојде до повреда на тие крвни садови и појава на крвавење.

Топлата средина, високите температури, користење на клима уреди, температурните разлики се дел од причините кои доведуваат до намалување на отпорноста на носната лигавица и можна појава на крвавење од носот

Дополнителни причини кои го зголемуваат ризикот од појава на крвавења се инфекции на носната лигавица, намалена влажност на лигавицата и стварање на засушен секрет кој се лепи на лигавицата, особено во предниот дел.

Честопати детето ноќе додека спие несвесно го чепка носот обидувајќи се да ги тргне тие засушени крусти/наслаги и тогаш се појавува крвавење. Исто така употребата на одредени лекарства можат да предизвикаат крвавење, потоа повреди на носот, зголемен крвен притисок кај возрасните.

Дополнителни причини кои го зголемуваат ризикот од појава на крвавења се инфекции на носната лигавица, намалена влажност на лигавицата и стварање на засушен секрет

За среќа, најголем дел од крвавењата од носот се во предниот дел и се видливи што го олеснува начинот на нивно решавање. Во пракса честопати при иницијалните крвавења не се посетува лекар, туку тоа се прави после повторени крвавења. Затоа е битно да се знае како треба да се постапи во такви случаи кога првично ќе се појави крвавењето.

Одреден дел од родителите/или особено возрасните пациенти се едуцирани според старата школа која велеше дека треба да се легне, па да се исправи раката нагоре, но сето тоа нема никакво реално објаснување. Она што треба да се направи е лицето да се постави во седечка позиција, со благо навалена глава кон напред. Потоа со палецот и показалецот се прави притисок на мекиот дел на носната пирамида, однадвор од двете страни. На овој начин се прави компресија на крвните садови и тоа е првиот обид за да се спречи крвавењето. Зошто е ова логична постапка? Прво, правиме компресија на крвните садови, овозможуваме евентуално на тој начин да запре крвавењето. Во оваа позиција на главата доколку и понатаму се слева крв и не затвораат крвните садови – видливо е крвавењето со капење од носот, додека во спротивната/легната позиција се слева крв во грлото и ние немаме увид во интензитетот на крвавењето.

(крај на првиот дел)

◊◊◊◊◊◊◊

ПОВЕЌЕ ОД ИСТИОТ АВТОР, ПРИМ. Д-Р БОРИСЛАВ ГОГУШЕВСКИ: