Прим. д-р Борислав Гогушевски: СИНУЗИТИС – Хируршкиот третман е индициран кај хроничните, рецидивирачки или пролонгирани форми на воспаление на синусите

Навремената дијагноза на воспалението на синусите, како и спроведувањето на адекватната терапија значително го намалува ризикот од појава на компликации и опасноста од ширење на инфекцијата кон околните структури

Доколку дијагнозата за постоење на синусна инфекција не е навреме поставена или терапијата не е соодветно ординирана можна е појава на компликации: Прим. д-р Борислав Гогушевски, оториноларинголог
ПИШУВА:
Прим
. д-р Борислав Гогушевски
оториноларинголог

♦♦♦♦♦♦♦

СИНУЗИТИС (2)

Третманот на синузитите зависи од причинителните и формата на воспалението. Може да биде конзервативен или хируршки.

Конзервативен третман

Кај вирусните синузити терапијата вообичаено е симптоматска /со цел да се смират симптомите – деконгестивни капки или спрееви во нос /со цел да се намали запушеноста на носот, аналгетици /за намалување на болката, витамини, инхалации, затоплување и сл.

Кај бактериските синузити дополнително се ординира и антибиотска терапија /најдобро според резултатите од микробиолошките испитувања/ во времетраење од 10-14 дена. Кај потешките форми може дополнително да се аплицираат и кортикостероиди.

Доколку е потврдена алергија или постојат симптоми на алергија се ординираат и антихистаминици/антиалергици, во форма на спрееви во нос или системски.

Во случај на синузити причинети од габи /т.н. фунгални синузити/ се спроведува антифугална терапија. Кај овие форми поради брзата еволуција и изразена клиничка слика често е потребен хируршки третман.

При чести или повторувачки епизоди на инфекции на долните дишни патишта, особено во детската возраст, важно е да се направи проценка на горните дишни патишта како можно жариште на инфектот

Како дополнение на конзервативниот третман може да се користат инхалации /со камилица, етерични масла/, затоплување на синусите со инфрацрвена лампа, витаминска терапија и сл.

Неуспехот на конзервативниот третман може да се препише на формирањето на т.н. бактериски биофилм во носните/синусните простори што значително ја зголемува резистентноста кон антибиотиците. Одредени студии покажуваат дека кај 75% од оперирани пациенти поради хроничен воспалителен процес на синусите е откриено присуство на бактериски биофилм.

Неуспехот на конзервативниот третман може да се препише на формирањето на т.н. бактериски биофилм во носните/синусните простори што значително ја зголемува резистентноста кон антибиотиците

Хируршки третман

Хируршкиот третман е индициран кај хроничните, рецидивирачки/повторувачки или пролонгирани форми на воспаление на синусите.

За разлика од порано користените класични хируршки техники на операција на синусите денес се користи техниката на FESS – /functional endoscopic sinus surgery/ функционална ендоскопска синусна хирургија. Предности на оваа метода во однос на класичните се:

– овозможува поедноставен пристап и подобра визуелизација на носните и синусните простори;

– ја намалува оперативната траума на околните ткива;

– го скратува постоперативниот период на опоравување.

Можни компликации кај синузитите

Спуштањето на инфективниот материјал/секрет од носот и синусите може да доведе до инфекции на долните дишни патишта. Оваа состојба се нарекува синобронхијален синдром.

Затоа при чести или детска возраст на инфекции на долните дишни патишта, особено во детската возраст, важно е да се направи проценка на горните дишни патишта како можно жариште на инфектот.

Задолжително консултирајте лекароториноларинголог доколку имате прологирано траење на симптоми на настинка, влошување на почетните симптоми на настинка, анамнеза за хронични инфекции на синусите, имунодефицитарни состојби

Доколку дијагнозата за постоење на синусна инфекција не е навреме поставена или терапијата не е соодветно ординирана можна е појава на компликации. Тие настануваат најчесто со ширење на инфекцијата кон околината по директен пат поради разрушување на тенките коскени зидови на синусните простори или по индиректен пат преку крвните и лимфните садови.

Кај вирусните синузити терапијата вообичаено е симптоматска

Од локалните /егзокранијални/ компликации најчести се орбито-окуларни компликации поради ширењето на инфекцијата кон очите, како и остеомиелитични промени на околните коскени структури. Доколку процесот се шири кон ендокраниумот и мозочните структури можна е појава на менингити, стварање на мозочни абсцеси со различна локализација. Ова се крајно сериозни состојби поради локализацијата на синусните простори, а понекогаш и животозагрозувачки доколку останат занемарени.
Препорака

Задолжително консултирајте лекар/оториноларинголог доколку имате:

– прологирано траење на симптоми на настинка

– влошување на почетните симптоми на настинка

– анамнеза за хронични инфекции на синусите

– имунодефицитарни состојби

Навремената дијагноза на воспалението на синусите, како и спроведувањето на адекватната терапија значително го намалува ризикот од појава на компликации и опасноста од ширење на инфекцијата кон околните структури.

◊◊◊◊◊◊◊

ПОВЕЌЕ ОД ИСТИОТ АВТОР, ПРИМ. Д-Р БОРИСЛАВ ГОГУШЕВСКИ: