Рани знаци на развојни пореметувања

Иако знаеме дека секое дете има свој развоен пат и ритан на напредување, некои работи сепак може да ги загрижат родителите. Колку е реално вашето дете да има некое физичко или когнитивно пореметување?

Иако родителите главно знаат дека не треба да го споредуваат своето дете со дурги деца, понекогаш тоа е посилно од нив. Така, често се загрижуваат кога нивното бебе не развило некоја вештина која ја забележуваат кај децата на иста или приближна возраст. Секако, во поголемиот број случаи нема место за загриженост, бидејќи секое дете има свој развоен пат.

Шансите вашето бебе да пати од некое развојно пореметувањесе многу мали, бидејќи помалку од 3,4% од децата помлади од три години имаат потешкотии во развојот.

Заостанувањето во развојот може да биде когнитивно или физичко.

Физичкото заостанување е многу поопасно и може да биде симптом на некои поголеми потешкотии, како што е аутизам или церебрална парализа, но од друга страна, може само да значи дека на детето му треба малку повеќе време да развие некоја способност. Така, ако во текот на 10 месец од животот не покажува голем интерес за одење, можеби моментално е насочено на други вештини, како што е говорот.

Когнитивното заостанување во говорот тешко е да се утврди во најраниот детски период, но е важно шпорано да се дијагностицира за да му се помогне на детето. Причини за когнитивното заостанување може да бидат глувост, пореметувања во работата на средниот нервен систем и мозокот или пак физички проблем поврзан со грлото, носот или усната шуплина. Важно е да се напомене дека на прематурните бебиња им е потребно повеќе време за усвојување на вештините.