ШТО ПОКАЖУВААТ СТАТИСТИКИТЕ: Мајките кои се оптоварени со домашни работи имаат незадоволни деца

Секогаш сакате сè да биде на свое место, но дали тоа им носи на вашите деца некакво подобрување?

Постои ли родител кој никогаш немал грижа на совест оти поминува премногу време на работа, па за децата, по сите обврски во домот и надвор од него, му останува можеби еден час време во текот на денот или оној кој не може себеси да си прости што не бил присутен на приредбата во градинка или на првиот фудбалски натпревар. И тогаш се појавува страв дека со своето отсуство на децата им оставате трајни лузни и грди спомени.

Најголем дел од истражувањата на оваа тема се занимавале со тоа како работата на мајката влијае на децата и долго време се сметало дека времето кое таа го поминува на работното место е пресудно. Меѓутоа, неодамна е спроведено истражување кое ги земало предвид двајцата родители, но и нивните внатрешни мотиви и ставови кон работата и семејството, колку ја ценат работата во однос на семејството, какво е времето што го поминуваат со своите деца, колку се емотивно посветени на работата.

Статистиките покажале дека емоционалното здравје на децата е подобро во оние семејства каде што двајцата родители го ставаат семејството на прво место, без оглед на времето поминато на работното место. Откриено е дека децата биле позадоволни и поздрави со родители кои на работата гледаат како на предизвик, можност да се бидат креативен, па дури и како на уживање. И, логично, се покажало дека децата на родителите кои биле физички подостапни (повеќе работеле дома) имале подобро емоционално здравје.

Од друга страна, децата на татковците кои се премногу ориентирани кон кариерата имале повеќе проблеми во однесувањето. Меѓутоа, ако овие татковци се истовремено задоволни и исполнети на работа, тоа позитивно влијае на децата и нивното однесување.

А што се однесува до мајките, тука имало некои поинтересни резултати. Имено, оние мајки кои на работа имаат поголема контрола врз своето време и начинот на работа, имаат и емотивно поздрави деца.

Понатаму, мајките кои посветувале повеќе време на себе, било за релаксација или за грижа за себе, дури и ако тоа значело помалку часови поминати со нивните деца, со тоа не влијаеле на развојот на лошо однесување кај децата. Од друга страна, оние мајки кои би се вратиле од работа и веднаш ги извршувале домашните работи, во нивните семејства забележани се проблем со однесувањето на децата.

Значи, ова истражување го покажало она што веќе го знаевме – ако мама е среќна, среќни се и децата. Важно е времето што го поминувате со децата да биде квалитетно и да им бидете во целост посветени.