Стресот и бременоста не одат заедно

Се што се случува со лицето „под стрес„, последица е од разни и многу биохемиски и ендокринолошки промени во неговиот организам. Некои промени се минливи и краткотрајни, а некои се долготрајни и/или трајни.

С

тресот, иако понекогаш може да биде поттик за донесување на конечна одлука, со решавање на некоја ситуација, која без потреба се одолговлекува, за посилен ангажман, делување и слично, главно се гледа низ призма на негативното – лошо се чувствуваме, лошо изгледаме, страдаат и нашите блиски (бидејќи гледаат колку ни е тешко), се дебелееме или слабееме, склони сме на разни воспаленија, заболуваме и друго.

Се што се случува со лицето „под стрес„ последица е на разни и многу биохемиски и ендокринолошки промени во нејзиниот организам. Некои промени се минливи и краткотрајни, некои се долготрајни и/или трајни.

Ова сите многу добро го знаеме и секој од нас сигурно повеќе пати бил во прилика некому да каже „мора да се ослободиш од стресот„, „не ти е тоа здраво„, и слично. Ситуацијата е сериозна кај жените во генеративната возраст кои не завршиле со репродукција, а особено кај трудниците. Зошто?

Неодамна е објавено истражување во кое се заклучува дека стресот (во минатото или во акутната бременост) е поврзан со зголемени можности за губење на фетусот, односно раѓање на мртовороденче.

Истражувањето било спроведено на 2000 трудници од 20. недела од бременоста па нагоре, чии бремености завршиле или со предвремено породување со мртов плод или породување во терминот, исто така со мртвороденче. Ги замолиле да наведат дали во текот на бременоста или во времето кое претходело при планирањето на бременоста, или порано, имале некоја стресна ситуација. Ако одговореле потврдно, требало да кажат колку биле под стрес и за што станувало збор.

Се покажало дека како најстресните ситуации биле доживеани следниве ситуации: преселување на нова адреса (посебно на локација која е многу оддалечена од претходната), губење на работата или личната или на партнерот (со што е поврзана финансиската несигурност), смрт на близок (пријател или роднина), како и несакана бременост.

Заклучено е дека при првиот преглед во бременоста требало, меѓу другото, да се постават некои конкретни прашања, токму за стресните ситуации на кои трудницата била изложена.