СТУДИЈА: Жените со хипертензивни нарушувања во бременоста имаат поголем ризик да страдаат од висок притисок 10 години подоцна

Хипертензивните нарушувања во бременоста се состојат од спектар на нарушувања кои се типично калисифицирани во категории и стратифицирани според тежината

Според неодамна објавена студија во стручното списание Journal of the American College of Cardiology, жените со хипертензивни нарушувања во бременоста (HDP) имаат зголемен ризик од развој на хипертензија (висок крвен притисок) околу 10 години подоцна.

Во споредба со жените без хипертензивни нарушувања во бременоста (HDP), жените со историја на HDP имаат зголемен ризик за нова хипертензија (56,0 наспроти 23,5 проценти).

Инаку, хипертензивните нарушувања во бременоста се поврзани со зголемен ризик од кардиоваскуларни болести 20-30 години подоцна, но кардиоваскуалрниот ризик 10 години по појавата на хипертензивни наушувања во бременоста бил помалку проучуван.

Хипертензивните нарушувања во бременоста се состојат од спектар на нарушувања кои се типично калисифицирани во категории и стратифицирани според тежината: хронични (претходно постоечки) хипертензии, гестациски хипертензија, прееклампсија (вклучувајќи хронична, постоечка хипертензија со суперпонирана прееклампсија) и еклампсија.