СВЕТСКИ ДЕН НА ЗДРАВЈЕТО – 7 АПРИЛ: Пандемијата на Ковид-19 ја потенцира нееднаквоста во светот – од услови за живот до дистрибуција на вакцини

Годинешната кампања која се одвива под слоганот „ГРАДЕЊЕ ПОФЕР, ПОЗДРАВ СВЕТ“ го нагласува начелото на СЗО дека уживањето во највисокиот можен здравствен стандард е едно од основните права на секој човек, без оглед на расата, религијата, политичкото уверување, економскиот или социјалниот статус

Првиот состанок на Светското здравствено собрание во организација на Светската здравствена организација се одржа во 1948 година. Со одлука на Собранието 7 април беше одреден за Светски ден на здравјето и почнува да се слави од 1950 година

Светскиот ден на здравјето се одбележува на 7 април секоја година под покровителство на Светската здравствена организација. Овој ден се слави со цел да се изгради свесност за одредена здравствена тема, со што би се свртело вниманието на приоритетните проблеми од влијание врз општата популација, како и на важноста од инвестирање во здравството. Активностите и ресурсите поврзани со одредена тема не се поврзани само со 7 април, туку треба да се имаат предвид во текот на целата година.

Нашиот свет е нееднаков. Пандемијата на Ковид-19 уште повеќе го потенцираше фактот дека некои луѓе можат да живеат поздраво и да имаат подобар пристап до здравствени услуги од други, благодарение на условите во кои се родени, растат, живеат, работат и стареат.

Пандемијата на Ковид-19 е глобална здравствена криза, но најпогубна е за претходно веќе ранливите заедници. За време на актуелната пандемија особено до израз доаѓаат постоечките нееднаквости во здравството, како на глобално ниво, така и на национално и на локално ниво

Низ целиот свет, постојат луѓе со лоши услови за живеење и образование, помалку можности за вработување, поголема родова нееднаквост и имаат малку или воопшто немаат пристап до безбедна средина, чиста вода и воздух, безбедна храна и здравствени услуги. Сето ова предизвикува болести што би можеле да се избегнат и му штетат на општеството во целина.

Градење пофер, поздрав свет

Овогодинешната тема на Светскиот ден на здравјето се одвива под слоганот „Градење пофер, поздрав свет“ и укажува на нееднаквоста во светот.

Подобро здравје може да се обезбеди со промовирање на здрав начин на живот и намалување на факторите на ризик

Светската здравствена организација истакнува дека подобро здравје може да се обезбеди со промовирање на здрав начин на живот и намалување на факторите на ризик по човековото здравје кои произлегуваат од еколошки, економски, социјални или фактори на однесување во средината. Подеднакво е важно да се развие здравствен систем кој правично ги подобрува здравствените исходи, чии услуги одговоараат на потребите на корисниците, кој е финансиски одржлив и правичен и се заснова на политиката и практиката на „неисклучување“.

Пандемијата на Ковид-19 уште повеќе го потенцираше фактот дека некои луѓе можат да живеат поздраво и да имаат подобар пристап до здравствени услуги од други, благодарение на условите во кои се родени, растат, живеат, работат и стареат

Важно е да се анализираат и следат нееднаквостите во здравјето, но и да се спроведуваат интервенции со цел поправеден пристап до квалитетни здравствени услуги. Годинешната кампања го нагласува начелото на СЗО дека „уживањето во највисокиот можен здравствен стандард е едно од основните права на секој човек, без оглед на расата, религијата, политичкото уверување, економскиот или социјалниот статус“.

Се проценува дека ќе поминат помеѓу три и четири години за да се произведат доволно количини вакцини за глобалните потреби, а според анализата на британската хуманитарна организација „Оксфам“, во 70 најсиромашни земји во светот девет од десет жители нема да примат вакцина

Ковид-19 пандемија

Пандемијата на Ковид-19 е глобална здравствена криза, но најпогубна е за претходно веќе ранливите заедници. За време на актуелната пандемија на Ковид-19 особено до израз доаѓаат постоечките нееднаквости во здравството, како на глобално ниво, така и на национално и на локално ниво. Тие се манифестираат од условите за живот на поединци или групи на население и неможноста за квалитетно спроведување на епидемиолошките мерки и заштита од инфекција, па се до дистрибуцијата на вакцини.

Активностите и ресурсите поврзани со одредена тема не се поврзани само со 7 април, туку треба да се имаат предвид во текот на целата година

На пример, се проценува дека ќе поминат помеѓу три и четири години за да се произведат доволно количини вакцини за глобалните потреби, а според анализата на британската хуманитарна организација „Оксфам“, во 70 најсиромашни земји во светот девет од десет жители нема да примат вакцина.

Дистрибуцијата на вакцини на глобално ниво јасно покажува дека претстои уште многу работа на праведна дистрибуција на здравствените ресурси, но исто така и колку е важно глобалното здравје затоа што ваквите пандемии можат да се сузбијат само доколку се сузбијат на глобално ниво.