Три прашања кои треба да им ги поставите на децата пред спиење

Постојат работи кои се многу поважни за раст и развој, но и за мирен сон на децата, а тоа се прашања кои можете да им ги поставите на крајот на денот.

Здравата комуникација е клуч за добро здравје и им овозможува на родителите да воспостават подобар и поквалитетн однос со своите деца. Затоа ви советуваме секоја вечер пред спиење на децата да им ги поставите овие три прашања:

  • Што беше причината за твојата насмевка денес?
  • Што те расплаче?
  • Што научи денес?

Со помош на овие три прашања вашите деца ќе се отворат и ќе почнат да разговараат за важни нешта. Заедно ќе се смеете, ќе плачете и ќе се присетите на моментите кои го одбележале денот. Децата ќе бидат горди на се што научиле тој ден, а вие ќе бидете задоволни што сте вклучени во нивниот раст и развој.

На овој начин децата учат правилно да комуницираат!

И покрај тоа што се чини како едноставно, ова е многу комплексно и отвора многу нови теми кои можете да ги искористите за разговор со децата.

Прашањата им овозможуваат да вежбаат да се изразат, да ги вербализираат емоциите и активно да учеествуваат во разговор.

Заедно со децата учите како правилно да комуницирате. Децата активно ќе учествуваат, ќе се чувствуваат добро и безбедно, но и повикано да говорат за своите проблеми. Тоа директно ќе влијае и на нивно опуштање подоцна во животот, за тешки теми. Ќе ја поттикне нивната креативност и ќе ги научи на важна животна лекција: Никој не е совршен и грешките се составен ден од животот.

Откако ќе разговараат со вас, децата ќе се чувствуваат ослободени од притисок и емоции, било да се работи за позитивни или негативни, а тоа многу позитивно влијае на нив.