Три причини зошто децата се отпорни на коронавирусот

Проф. Џикиќ верува дека овој вирус, како и сите останати, ќе има свој век на траење од два до три месеци, но се надева дека со мерките кои се превземаат и нашата лична дисциплина, бројот на заразени и претходно ќе почне да се намалува.

Молекуларниот биолог, проф. Иван Џикиќ објаснува зошто децата се отпорни на коронавирусот. Тој наведува три можни поради кои, според моменталните информации, коронавирусот погаѓа едно на илјада деца.

Првата причина е поради манифестацијата на симптомите. Имено, децата можеби го носат во себе вирусот, но не покажуваат никакви симптоми, па не се тестираат. Тоа не значи, појаснува проф. Џикиќ дека не се преносители на вирусот. Втората причина е нивниот посилен имунитет, а третата е што нивните клетки не се заразни, односно немаат доволна количина на рецептори на клеточните мембрани кои на себе би го врзале вирусот и би го заразиле телото. Според него, сите податоци говорат дека најзагорзена група се лицата постари од 60 години, како и хроничните болни, особено оние кои имаат проблеми со респираторниот систем.

Постојат три клучни причини зошто децата не се загрозени од коронавирусот – проф. Иван Џикиќ

Проф. Џикиќ верува дека овој вирус, како и сите останати, ќе има свој век на траење од два до три месеци, но се надева дека со мерките кои се превземаат и нашата лична дисциплина, бројот на заразени и претходно ќе почне да се намалува.

Иако сите се надеваме дека високите надворешни температури, кои доаѓаат ќе помогнат во сузбивање на вирусот, професорот вели дека тоа нема да биде пресудно, туку дека многу поважем е добриот имун систем на секој од нас.