Времето поминато пред екран може да го забави развојот на мозокот кај децата

Научниците откриле дека децата кои користеле екрани повеќе од препорачаниот еден час дневно, имаат недоволно развиена бела маса во мозокот.

Има уште многу неодговорени прашања на темата како технологијата, а посебно прекумерното користење екрани во животот, влијае на децата, нивниот развој и раст. Нова студија спреведна во болницата Цинсинати, објавена во списанието JAMA Pediatrics, можеби донесува одговори на дел од прашањата.

Истражувачите користеле снимки од магнетна резонанца (МР) како би го прегледале мозокот на децата на возраст од 3 до 5 години. На основа на времето кое децата го минувале пред екраните, откриле прелиниминарни заклучоци кои би можеле да покажат корелација помеѓу споменатото време поминато пред екрани со бавниот развој на мозокот.

Истражувачите користеле снимки од магнетна резонанца (МР) како би го прегледале мозокот на децата на возраст од 3 до 5 години.

На децата им бил даден тест осмислен од Американската академија за педијатрија за да се оцени нивниот пристап кон екраните. При тоа било откриено дека децата кои користеле екрани повеќе од препорачаниот еден час дневно имаат недоволно развиена бела маса во мозокот. Истите деца постигнале и послаби резултати на когнитивниот тест пред МР.

Ваквото откритие е вознемирувачко за експертите, од причина што белката маса е дел од мозокот кој е поврзан со јазичните вештини, читањето, разбирањето и решавањето на проблеми.