Зошто децата мразат нокшир

Кога причина за појавата на проблемот е хроничен запек во детството, правилната терапија ќе ги олесни промените, заклучиле американските истражувачи.

Според најновите откритија на американските педијатри, за тешкотиите кои ги имаат родителите да ги навикнат децата на нокшир или веце шолја највројатно е виновна констипацијата (запек) кај детето. Но, утврдиле и дека децата кои пружаат отпор на настојувањата на родителите уште од најрана возраст да ги навикнат на користење нокшир или веце за извршување на физиолошките потреби, најверојатно подоцна во животот ќе имаат тежок карактер.

Отпор кон “тоалет тренинг“

Кога причина за појавата на проблемот е хроничен запек во детството, правилната терапија ќе ги олесни промените, заклучиле американските истражувачи.

Во двете студии, објавени во стручното медицинско списание Педијатрија, се наведува дека неколку фактори допринесуваат за одложување и задоцнување на “тоалет тренингот“, како што научниците ја нарекле постапката на која, децата инаку преминуваат до третата година од животот. Споредувањето на децата кои имаат потешкотии во “тренинг тоалетот“ со децата кои таа транзиција на извршуваат без проблеми, открило дека првите се тешко прилагодливи, дека рано искажуваат тежок карактер и расположение и дека се помалку упорни.

Немарноста или строгото однесување на родителите немаат никакво влијание на тешкотиите во “тоалет тренингот“. Едно истражување открило дека половината од децата во двете групи страдале од запек, но дека тврда и болна столица имале децата кои покажуваат тешкотии во “тоалет тренингот“. Но, не е утврдено дали причина за тоа е запекот.

Проблем е запекот

Друго истражување утврдило дека запекот претходи во потешкотиите при “тоалет тренингот“. Благовремено и ефикасно лекување на запекот може да претставува потенцијална опција во намалување на одбојноста на детето кон привикнувањето на нокшир или веце. Клучен показател е дека дете кое избегнува “тоалет тренинг“, всушност ги контролира случувањата во дебелото црево, бидејќи крие или бара да му се тргне пелената кога сака “нешто да направи“, заклучуваат педијатрите.