Зошто треба да го оставите детето само да се облекува?

Самостојноста и снаодливоста се особини кои се развиваат од мали нозе, па оттука е добро да му се дозволи на детето да учествува со сите редовни активности, како облекување, јадење, лична хигиена.

Дали вашето дете се облекува само или вие му помагате? Можеби сте мислеле дека оваа работа и не е толку важна, но всушност е.

Самостојноста и снаодливоста се особини кои се развиваат од мали нозе, па оттука е добро да му се дозволи на детето да учествува со сите редовни активности, како облекување, јадење, лична хигиена.

Дури и некои истражувања покажале дека ова има придобивки, бидејќи на тој начин на детето му се дава можност само да пронајде решение, да биде самостојно, но и да има поголема самодоверба.

“Самостојноста во облекувањето е важна и од психолошки и од емоционален аспект. Децата тежнаат кон независност, па не зачудува што во зима сакаат да облечат, на пример, костим за капење. Секако дека родителите нема да го дозволат тоа, но ваквите искуства се потребни, бидејќи така се гради самодовербата и личноста“, истакнува семејниот терапевт, д-р Керен Рускин.

Покрај тоа што е добро за развој на самостојноста, самостојното облекување позитивно делува и на развојот на моториката, особено кога детето закопчува копчиња. Докторката советува дека би било добро да се остави детето само да ја избере својата облека, самото да се облече, без оглед колку долго тоа ќе трае.