АНКСИОЗНОСТ КАЈ ДЕЦАТА: Дискретни симптоми на вознемиреност

Анксиозноста предизвикува проблеми со спиењето. Детето можеби потшеко заспива, се буди неколку пати во текот на ноќта, има кошмари и се буди испотено.

Анксиозноста може да доведе до многу дискретни симптоми кои сепак значајно влијаат на квалитетот на живот – како кај возрасните, така и кај децата. Овие се пет симптоми кои може да укажуваат дека вашето дете се бори со вознемиреност, односно дека е анксиозно.

СТРАВОВИ

  • Детето е постојано во страв

Децата кои се анксиозни имаат тенденција премногу да размислуваат и да ги анализираат ситуациите. Мозокот им е постојано на штрек и цело време бараат нешто што им се чини опасно и што може да ги загрози.

  • Стравот ги спречува за нормално функционирање

Повеќето деца имаат одреден рационален страв како страв од бубачки, темница или чудовишта. Но, за повеќето, тие стравови се занемарливи. Кога стравот станува интензивен толку, да го кочи вашето дете во нормалното функционирање, поверојатно е детето да тежнее кон анксиозност.

СПИЕЊЕ

  • Лош сон

Анксиозноста предизвикува проблеми со спиењето. Детето можеби потшеко заспива, се буди неколку пати во текот на ноќта, има кошмари и се буди испотено. Децата кои страдаат од анксиозност, може да имаат проблем и со ноќно мокрење.

  • Не може да се смират

Децата се во многу деликатна состојба кога ќе доживеат испади на бес. Се обидуваат да примат нови информации, а понекогаш може да се збунат, преплашат и не се во можност да ги сфатат работите. Важно е да им се пружи поддршка, а во случај детето да не може да се смири, и покрај вашата помош и грижа, можно е да има подлабок проблем.

Физички последици

Вашето дете често се жали на одреден тип на болка? Обидете да откриете кога доаѓа до болка и што е тригерот. Неретко се тоа ситуации како тест во училиште, јавен настап, одење на одредено место, лекар, забар. Таква болка која се појавува на психичка база која се појавува може да биде знак на анксиозност.