Бебињата кои личат на татковците се поздрави од другите

Користејќи податоци од двегодишна студија од 715 семејства, истражувачите откриле дека сличноста со таткото по раѓањето го јакне здравјето на детето, и тоа поради поголемиот ангажман на таткото за бебето.

Универзитетот Бингамтон неодамна објави извештај во кој, силната случност помеѓу таткото и детето ја поврзува со блиска врска со здравјето на детето. Причината, има помалку врска и со суетата.

Користејќи податоци од двегодишна студија од 715 семејства, истражувачите откриле дека сличноста со таткото по раѓањето го јакне здравјето на детето, и тоа поради поголемиот ангажман на таткото за бебето.

Во просек, татковците поминуваат 2,5 дена повеќе во месецот со детето кое личи на нив. Според извештаите на поголем број на лекари и болници, се покажало дека децата кои личат на своите татковци, се поздрави по првата година, за разлика од децата чија сличност е помалку евидентна.

Сето ова за бебето значи дека, квалитетно поминатото време е здравје.

“Главното објаснување е дека почестите посети на татковците во болница, дозволуваат поголема блискост и нега на детето, а со тоа и собирање на информации за детското здравје и економските потреби на детето“, објаснува коавторот на студијата, д-р Соломон Полачек, кој заедно со истражувачот д-р Марлон Трејси работи на поддршка и пхрабрување на татковците кои не се покрај детето.

Истото го покажало и првиот државен извештај за татковци во Јужна Африка, објавен 2018 година, каде студијата покажала дека улогата на таткото е позитивна, без разлика дали живее или не се детето. Тој покажал клучна врска помеѓу таткото и детето, особено во првите 1000 дена од животот на детето.

Без разлика дали постои силна физичка сличност или не, вклученоста на таткото е клучна во одгледувањето на здраво дете.