Читањето на децата не е само обична забава

Моментот на поврзување на детето со родителите за време на читањето книга има дури и потенцијал да гу ублажи проблемите како агресија, хиперактивност и недостаток на внимание, открива студијата.

Нова студија покажува колку точно читањето на децата и играњето со нив влијае на нивниот социјален и емотивен развој. Тоа значи, дека нуди повеќе од почетна помош при совладување на јазичните способности.

Моментот на поврзување на детето со родителите за време на читањето книга има дури и потенцијал да гу ублажи проблемите како агресија, хиперактивност и недостаток на внимание, открива студијата.

“Размислуваме за читањето на многу начини, но не сум сигурен дека сме свесни оти еден од нив е токму овој“, изјавил д-р Ален Менделсон, професор ии еден од авторите на студијата.

Со истражувањето е утврдено дека интеракцијата, воспоставена во раната возраст, а која промовира читање на децата, може да има големо влијание на нивното однесување.

Студијата вклучила 675 семејства со деца на возраст од пет месеци, поделени на тестирани и контролни групи. Семејствата кои учествувале, по доаѓањето на педијатрискиот оддел добивале книга и играчки. Накратко се состанувале со советник за да поразговараат за развојот на своето дете, за тоа што забележале и што очекуваат, а потоа биле снимани како му читаат на своето дете. Веднаш потоа, заедно со стручњаците го гледале видеото.

“Позитивните родителски активности може да направат голема разлика“, вели д-р Менделсон, нагласувајќи дека критичниот период во развојот на детето почнува со самото раѓање, а тоа е токму периодот кога децата имаат најмногу посети кај педијатарот.

Оваа студија обрнала внимание на истите деца, година и половина подоцна и било заклучено дека резултатите се постојани. Децата чии семејства учествувале во студијата за време на нивното рано детство и натаму биле значително помалку склони кон агресивно однесување, хиперактивност и недостаток на внимание, а токму овие однесувања би можеле да им создадат потешкотии во училишните денови.

“Сите родители треба да знаат дека кога им читаат на своите деца, кога си играат со нив, им помагаат да го контролираат своето однесување“, потенцира д-р Менделсон.