Д-р Кристинка Пајаковска: КАКО ИЗГЛЕДА ПОРОДУВАЊЕ ВО ВОДА – Раѓањето во вода е личен избор на пациентката

Кога се размислува за породување во вода бременоста мора да биде нормална, нискоризична, без никакви компликации и други пропратни заболувања, терминска, над 37 ГН, едноплодова бременост во главична презентација, тестовите за ХИВ, ХЦВ и ХБВ на мајката да бидат негативни. Мајката да нема прекумерна телесна тежина или фетоматернална диспропорција

Во водата се зголемува можноста за промена на положбата за време на раѓањето, се олеснува дишењето (родилката диши порамномерно без хипервентилација): Д-р Кристинка Пајаковска, специјалист гинеколог-акушер
ПИШУВА:
Д-р Кристинка Пајаковска
специјалист гинеколог-акушер

♦♦♦♦♦♦♦

Породување во вода
Раѓањето во вода е личен избор на пациентката

Oвој начин на породување има голем број на предности и за мајката и за бебето. Топлината на водата го опушта телото, а тоа за мајката значи намалување на болките. Релаксацијата води до подобра координација на болките кои траат пократко и се поефективни, а со тоа и се намалува и потребата за обезболување. Во водата се зголемува можноста за промена на положбата за време на раѓањето, се олеснува дишењето (родилката диши порамномерно без хипервентилација). Водата делува релаксирачки на мускулите на мала карлица и затоа се намалуваат бројот на повреди на родилните патишта и потребата од епизиотомии – така што се заедно доведува до поголемо задоволство на мајката.

Пред влегување во кадата родилката мора да биди прочистена и истуширана. Раѓањето треба да е во активна фаза, а родилката не смее да биде повеќе од 2 часа континуирано во вода. Ако породувањето трае подолго, по два часа ќе излезе од водата кратко време, за потоа да може да продолжи уште наредни два часа во вода

За бебето има помалку стрес поради помалата промена на температурата, без промена на средината т.е. имаме породување „од вода во вода“. Светлината и звуците од надворешната средина се поблаги кога се перципираат под вода, па и допирот со кожата на мајката е понежен преку водата.

Овој начин на породување има голем број на предности и за мајката и за бебето
Водата делува релаксирачки на мускулите на мала карлица и затоа се намалуваат бројот на повреди на родилните патишта и потребата од епизиотомии

Смирен и релаксиран амбиент

Породувањето треба да се одвива во смирен и релаксиран амбиент, температурата на воздухот да биде 24 степени, без струење, температурата на водата 37 степени. Водата е проточна и лесно масира. Кадата во која се одвива породувањето е специјално изработена од материјал и форма дизајниран за породување, и во таков облик им дава комфор на родилката и акушерките за заемна соработка. Механичкото чистење, дезинфекција и редовни контролни брисеви, каки и одводни цевки за еднократна употреба обезбедуваат спречување на појава и пренесување на инфекции.

Кадата во која се одвива породувањето е специјално изработена од материјал и форма дизајниран за породување, и во таков облик им дава комфор на родилката и акушерките за заемна соработка

Родилката не смее да биде повеќе од 2 часа континуирано во вода

Кога се размислува за породување во вода бременоста мора да биде нормална, нискоризична, без никакви компликации и други пропратни заболувања, терминска, над 37 ГН, едноплодова бременост во главична презентација, тестовите за ХИВ, ХЦВ и ХБВ на мајката да бидат негативни. Мајката да нема прекумерна телесна тежина или фетоматернална диспропорција.

Секој момент кога имаме знаци за страдање на плодот, раѓањето не напредува со очекуваното темпо, ако се појави крвавење – родилката ја напушта кадата и раѓањето се завршува според индикацијата во моментот

Пред влегување во кадата родилката мора да биди прочистена и истуширана. Раѓањето треба да е во активна фаза, а родилката не смее да биде повеќе од 2 часа континуирано во вода. Ако породувањето трае подолго, по два часа ќе излезе од водата кратко време, за потоа да може да продолжи уште наредни два часа во вода. Состојбата на плодот се прати континуирано, со телеметриски ЦТГ запис. По породување на плодот и пресекување на папочната врвца, кадата се празни пред да се породи постелката.

Секој момент кога имаме знаци за страдање на плодот, раѓањето не напредува со очекуваното темпо, ако се појави крвавење – родилката ја напушта кадата и раѓањето се завршува според индикацијата во моментот.

Во измината година имаме околу 50 тина раѓања во вода на огромно задоволство на мајките и целокупниот медицински персонал кој е вклучен. Анкетите по раѓањето пополнети од родилките го отсликуваат бенефитот на овој природен начин на породување.