Проф. д-р Катарина Ставриќ: Вакцинирањето е еден од начините на кој се поттикнува созревањето на имуниот систем на бебето

Има научни докази кои покажуваат дека вакцинираните деца имаат позрел имун систем не само кон болестите за кои примаат вакцини туку и општата заштита е подобра од тие кои не се вакцинирани. Со поливалентните вакцини организмот прима околу 150 имуногени материи. Да не заборавиме дека во цревата бебето е изложено на бактериска флора која има од 2000 до 6000 имуногени материи на кои секојдневно организмот се изложува

Највулнерабилен период за заболувања кои може да се спречат со вакцини се токму доенчињата и малите деца под 2 години

ПИШУВА: Проф. д-р Катарина Ставриќ
педијатар – имунолог

♦♦♦♦♦♦♦

Дали вакцините се поопасни за децата отколку да се прележи болест?

Денес, родителите можеби немаат видено случај на заболување што може да се спречи со вакцина, како што е дифтерија, полиомиелит, тетанус, морбили. Затоа, тие може да се прашуваат дали вакцини за овие болести кои ги нема во Македонија се навистина неопходни и веруваат дека ризиците од вакцинирање на доенчињата ги надминуваат придобивките од вакцинирањето. Тоа се заболувања кои имаат голема инфективност, се сериозни, тешки и може да дадат сериозни компликации.

Проф. д-р Катарина Ставриќ

Највулнерабилен период за овие заболувања се токму доенчињата и малите деца под 2 години. Затоа и вакцинацијата започнува рано, од 2 месец, за да се заштитат овие групи на деца. За жал, иако ги нема кај нас во моментот, сепак, во одредени земји од Европа се присутни како поединечни случаи на заболувања или мали епидемии и постои ризик да се рашират доколку не се одржува висок процент на опфат со имунизација (поголем од 95% опфат). Дури и кога одредени заболувања ги нема кај нас, може да се вратат кај децата и возрасните кои не се вакцинирани, а патуваат во земји од другите континенти и од таму да ги донесат во нашата земја.

Имуниот систем на бебето е незрел и не може да се брани од инфекции. Тој постепено созрева, но тоа е процес кој трае интензивно во тек на првите 3-4 години. Токму во првите месеци од животот бебето е најчувствително кон инфекции и затоа се започнува во овој период се со цел да почне бебето да создава антитела и да се брани од тие болести. Затоа не треба да се одложуваат вакцините или да се чека да „порасне“ детето

Имуниот систем на бебето е незрел и не може да се брани од инфекции

Бидете внимателни

Секоја болест која може да се спречи со вакцини може да се појави во кое било време во Европскиот регион, бидејќи сите овие болести сѐ уште циркулираат овде или на друго место во светот.

Понекогаш болестите што може да се спречат со вакцини предизвикуваат група на случаи заболени и епидемии, односно зголемен број на случаи во дадено време и област.

Некои родители се загрижени дека нивното дете прима одеднаш премногу вакцини. Во однос на времето и растојанието помеѓу вакцините, националните календари за имунизација се направени така да обезбедат заштита што е можно поскоро против сериозни болести кои можат да влијаат на децата во почетокот на животот

За некои болести, еден случај е доволен за да предизвика загриженост во една заедница. Еден пример е морбили – мали сипаници, што е една од најзначајните заразни болести. Оваа болест има заразност од 100% односно се шири брзо кај луѓето и сите кои не се вакцинирани, а ќе бидат изложени, ќе заболат.

Во повеќето случаи, нема начин да се знае однапред колку тешки болести ќе бидат во вашето дете.

Mорбили – мали сипаници е една од најзначајните заразни болести, со заразност од 100%

Дали имуниот систем на бебето може да поднесе толку голем број на вакцини одеднаш?

Некои родители се загрижени дека нивното дете прима одеднаш премногу вакцини. Во однос на времето и растојанието помеѓу вакцините, националните календари за имунизација се направени така да обезбедат заштита што е можно поскоро против сериозни болести кои можат да влијаат на децата во почетокот на животот. Имуниот систем на бебето е незрел и не може да се брани од инфекции. Тој постепено созрева, но тоа е процес кој трае интензивно во тек на првите 3-4 години. Токму во првите месеци од животот бебето е најчувствително кон инфекции и затоа се започнува во овој период се со цел да почне бебето да создава антитела и да се брани од тие болести. Затоа не треба да се одложуваат вакцините или да се чека да „порасне“ детето.

И самото вакцинирање е еден од начините на кој се поттикнува созревањето на имуниот систем на бебето. Има научни докази кои покажуваат дека вакцинираните деца имаат позрел имун систем не само кон болестите за кои примаат вакцини туку и општата заштита е подобра од тие кои не се вакцинирани. Со поливалентните вакцини организмот прима околу 150 имуногени материи. Да не заборавиме дека во цревата бебето е изложено на бактериска флора која има од 2000 до 6000 имуногени материи на кои секојдневно организмот се изложува.

При спроведување на првичната имунизација кога детето прима 3 дози за да се постигне добар имун одговор потребно е истите да се даваат во препорачаниот период. Секоја вакцина веќе на постојниот имун одговор го појачува истиот се со цел да после неколку дози се создаде долготраен имун одговор кој ќе го штитат организмот подолг временски период.

 

Повеќе од истиот автор, Проф. д-р Катарина Ставриќ: