Доц. д-р Катарина Ставриќ: Дали дете кое има алергија на јајце треба да прими МРП вакцина?

Вирусите на морбили и заушки од вакцината се растени на клетки - фибробласти од пилешки ембрион, па според тоа вакцината нема или содржи алергени од белка на јајце во немерливи концентрации (нанограми до пикограми) кои не може да предизвикаат алергиска реакција кај дете кое е алергично на јајце

Алергијата на јајце не треба да ја одложи вакцинацијата со МРП согласно вакциналниот календар
ПИШУВА: Доц. д-р Катарина Ставриќ
педијатар – имунолог

♦♦♦♦♦♦♦

Загриженоста кај родителите е особено назначена таму каде што детето има алергија на јајце. Дали треба да прима МРП вакцина?

Сериозни алергиски реакции на МРП вакцина се јавуваат кај еден случај на еден милион примени МРП вакцини. Вака гледајќи сериозна алергиска реакција на вакцина е исклучително ретка.

Ризикот да направат сериозна алергиска реакција после примање на МРП вакцина кај деца кои се алергични на јајце е исклучително ниска: Доц. д-р Катарина Ставриќ


Вирусите на морбили и заушки од вакцината се растени на клетки – фибробласти од пилешки ембрион, па според тоа вакцината нема или содржи алергени од белка на јајце во немерливи концентрации (нанограми до пикограми) кои не може да предизвикаат алергиска реакција кај дете кое е алергично на јајце. Студии покажале дека кај деца кои направиле алергиска реакција на вакцината, истата е предизвикана од други компоненти на вакцината како што е неомицин и желатин. Студии, исто така, покажаа дека алергиски реакции на МРП вакцина се јавила кај деца кои не се алергични на јајце!

Доколку детето направило анафилактична реакција на јајце, се препорачува да прима вакцина со предострожност од страна на вакциналниот тим, односно да биде обсервирано после примање на вакцина во период од 30 минути

Ризикот да направат сериозна алергиска реакција после примање на МРП вакцина кај деца кои се алергични на јајце е исклучително ниска, па затоа сите упатства (американски, австралиски, европски) препорачуваат дека е безбедно деца со алергија на јајце да примаат МРП вакцина без испитувања и кожни тестирања за преосетливост на вакцина. Кожните тестови за преосетливост со вакцина не можат да ја предвидат алергиската реакција на МРП и затоа истите не се препорачуваат.

Сите упатства (американски, австралиски, европски) препорачуваат дека е безбедно деца со алергија на јајце да примаат МРП вакцина без испитувања и кожни тестирања за преосетливост на вакцина

Доколку детето направило анафилактична реакција на јајце, се препорачува да прима вакцина со предострожност од страна на вакциналниот тим, односно да биде обсервирано после примање на вакцина во период од 30 минути. Алергијата на јајце не треба да ја одложи вакцинацијата со МРП согласно вакциналниот календар.

Единствено дете кое направило анафилактичен шок на јајце треба да биде проследено од алерголог и вакцинирано во болнички услови.

Само дете кое имало животозагрозувачка алергиска реакција на МРП вакцина не треба да прими втора доза на МРП.

 

Референци:

  • www.allergy.org.au/images/stories/pospapers/ ASCIA_Guidelines_vaccination_egg_allergic_individual_2017.pdf
  • clintransmed.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s40169-014-0043-0