Дознајте колку ќе биде високо вашето дете

Постои едноставна формула која предвидува дека поголемиот процент на деца (не сите) ќе ја достигнат висината која отприлика може да се пресмета на основа на висината на нивните родители.

Неодамна е објавена едноставна формула која може да ја предвиди идната висина на вашето дете. Формулата која била користена во истражување во 70. години, предвидува дека повеќето деца, но не и сите, ќе достигнат висина која може приближно да се пресмета.

Ако сакате да ја пресметате висината на момче, формулата гласи:

Висината на мајката + висината на таткото + 13 сантиметри, поделено со 2, е еднакво на висината на синот.

За предвидување на висината на девојче, формулата гласи:

Висина на мајката + висина на таткото – 13 сантиметри, поделено со 2, е еднакво на висината на ќерката.

Значи, за предвидување на висината на момчињата, се собираат висините на двата родитела, се додаваат 13 сантиметри и збирот се дели со 2, додека за девојчињата од збирната висина на двата родитела се одземаат 13 сантиметри, па се дели со 2.

“Нема сите деца, на исти родители, па ниту оние од ист пол да имаат иста висина. И други фактори се вклучени во растот, најмногу начинот на исхрана, но не треба да се заборави дека генетиката одредува околу 60 до 80% од максималната висина“, истакнуваат стручњаците.