Интимното здравје во бременоста

За време на бременост, во организмот на жената се случуваат разни ендокринолошки, биохемиски и други промени, поради што организмот на трудницата е почувствителен, односно понеотпорен на разни, па така и на генитални воспаленија.

Бременоста не се нарекува без причина „во друга состојба„. Со тоа се нагласува фактот дека за време на овој период, нормално е нешто што надвор од бременоста баш и не е, односно дека на одредени симптоми во бременоста треба да им се пристапи поинаку (повнимателно), отколку надвор од неа.

За време на бременост, во организмот на жената се случуваат разни ендокринолошки, биохемиски и други промени, поради што организмот на трудницата е почувствителен, односно понеотпорен на разни, па така и на генитални воспаленија. Причините се исти како и надвор од бременоста, но поинаку и со други лекови се лекуваат.

Во бременоста гениталните воспаленија на идните мајки може на разни начини да влијаат, не само на нив, туку и на нероденото дете – од тоа да бременоста понатаму не напредува уредно (да се случат или спонтан абортус, или предвремено породување, во завиност од тоа на колку недели ќе се случи болеста, да се роди мртвороденче), па до тоа новороденчето да има последици ( на пример новороденечка сепса и друго).

Затоа е многу важно и во бременоста да се препознаат симптомите, да се постави дијагноза и да се започне со соодветно лекување кај двајцата идни родители. Секако, имајќи ги предвид насоките за сигурноста на примената на лекови во бременоста. 

Но, постои начин генителните воспаленија во бременоста да се превенираат. Како?

Со одговорно полно однесување (задолжително користење презерватив), користење пробиотици, како и соодветни средства за интимна хигиена. Пробиотиците во вид на вагиналети смеат да се користат и во бременоста по истите упатства како и надвор од бременоста (на пример да се користат секоја втора вечер, или 2-3 пати неделно, може и преку целата бременост, или периодичо, според препораките од доктор).

Дотолку повеќе што трудницата смее и самоиницијативно да посегне по вакви препарати, но секако, на преглед да го извести својот гиенеколог за превземените мерки за зачувување на вагиналната микрофлора здрава и во бременоста. Но, не заборавајте на благодатите од правилната и балансирана исхрана, редовни и одмерени вежби и позитивниот став кон животот во ваквата состојба.

Се ова е многу важно за зачувувањето на добрата општа состојба, што позитивни делува на имуниот систем, на здравјето општо, па и така и на интимното здравје.