Како да го заспиете детето кое не сака да спие преку ден?

Новороденчињата го преспиваат поголемиот дел од денот, а по шестиот месеци, бебињата просечно спијат околу два часа претпладне и два часа попладне. На возраст од две години децата просечно спијат околу два часа попладне, а на четири и пет годишна возраст, многу деца потполно се откажуваат од дневното спиење, но преку ноќ спијат околу 12 часа.

На многу родители им е тешко да го привикнат детето на дневно спиење. Околу нив толку работи се случуваат и многу работи ги интересираат, па спиењето, кое им е неопходно, едноставно е губење време.

Количината на сон зависи од возраста на детето. Новороденчињата го преспиваат поголемиот дел од денот, а по шестиот месеци, бебињата просечно спијат околу два часа претпладне и два часа попладне. На возраст од две години децата просечно спијат околу два часа попладне, а на четири и пет годишна возраст, многу деца потполно се откажуваат од дневното спиење, но преку ноќ спијат околу 12 часа.

Како да го заспиете детето преку ден?

  • Не го претворајте го времето за дремка во битка. Обидете се да поставите рутина и направете позитивно искуство за детето да може да се прилагоди кон распоредот, ако се спроведува секојдневно.
  • Направете опуштена атмосфера 30 минути пред одење на спиење. Внимавајте детето да биде сито и полека да почне да се опушта, можеби со приказна или мирна игра. Имајте на ум дека е важен квалитетот на сонот, така да 30 минути квалитетен сон значи повеќе од два часа немирно вртење по креветот.
  • На бебињата покажете им дека почнува времето за спиење така што ќе ја затемните просторијата, ќе пуштите тивка музика, ќе го изгаснете  телевизорот, ќе им прочитате приказна и слично. Рутината нека биде секој ден иста за да знаат дека тогаш треба да заспијат.
  • Кај поголемите деца, ако дека одбиваат да спијат, обидете се да ги наговорите на тивка игра, или читајте им приказни во кревеет. Често така заспиваат сами.