Кога да се загрижите што детето не зборува?

Ако и вие имате впечаток дека вашето дете послабо комуницира во однос на другите деца на иста возраст или ве загрижува што не се одзива на своето име, тогаш задолжително треба да го прочитате ова.

За почеток можете да бидете сигурни дека не сте сами во барањето на одговор на прашањето треба ли да се обратите кај стручно лице.

Кои се симптомите на потешкотии во комуникацијата кај мало дете?

  • До втората година не успева заедно со друго лице да го насочи вниманието на објект од заеднички интерес
  • Помалку се одзива на мајчиниот глас и прозивки
  • Помалку се одзива на сопственото име
  • Има потешкотии во учество во интеракција
  • Изостанува контакт со очи, мимики

  • Има тешкотии во разбирање на неврбалните знаци
  • Намалено е разбирањето на дадена ситуација
  • Тешкотии во користење на јазикот во цел на комуникација

Доколку во овие симптоми го препознавте вашето дете, тогаш логопедите советуваат да побарате нивна стручна помош или на дефектолог кој ќе направи проценка дали звашата загриженост е оправдана.