Кога може да дојде до предвремено породување

Причините за предвремено породување се делат во две групи: причини од страната на мајката и причини од страна на децата.

На светско ниво предвремено родени се околу 10% од бебињата, или од десет деца едно се раѓа предвреме. Предвремено породување значи секое породување што настанало пред комплетна 37. гестациска недела. Процентот на недоносени деца постојано расте, ако пред 10 – 15 години бил околу 7-8%, сега статистиката достигна и до 10%.

Причините за предвремено породување се делат во две групи: причини од страна на мајката и причини од страна на детето.

Причини кои зависат од страна на мајката

Најчесто се работи за постоење хронични болести пред почнување на бременоста – зголемен крвен притисок, дијабетес и други хронични болести кои може да доведат до предвремено породување. Некои од тие болести може да се јават и во текот на бременоста, но се ризик-фактор за предвреме да заврши бременоста. Нередовните контроли пред се може да доведат до пропуштање можна инфекција која може да се јави во урогениталниот тракт и да биде причина за предвремено породување. Потоа една од причините може да бидат и аномалиите на урогениталниот тракт, повеќеплодната бременост најчесто завршува со предвремено породување (придонес дава и ин витро фертилизацијата каде се случува да има повеќе од еден плод ). Секако, важна улога имаат и условите во кои живее родилката, консумирање алкохол, медикаменти, дрога, пушење цигари, возраста (премлади под 18 години или по 35 година).

Причини кои зависат од страна на новороденчето

Главен ризик фактор се инфекциите кои може да се пренесат од мајката на бебето и на второ место се вродените аномалии на дигестивниот и кардиоваскуларниот систем.

Лекарите советуваат трудниците да имаат правилен хигиено-диететски режим, рамнотежена исхрана, нормална физичка активност, грижа во текот на бременоста и најважната работа е редовна посета на гинеколог-акушер кој ќе ги направи сите потребни испитувања и ќе ги следи сите параметри кои би укажале на проблем. Редовната гинеколошка грижа и редовните контроли се најдобра превенција, а доколку е потребно треба да се даде и терапија за да се одложи или спречи предвременото породување.