Колку се разликуваат девојчињата и момчињата?

Момчињата како мали деца почесто боледуваат од алергии и инфекции отколку девојчињата. По пубертетот тоа се менува. Тогаш алергиите се почести кај девојчињата.

Развојни разлики помеѓу девојчињата и момчињата


Момчињата и девојчињата често се однесуваат различно. Зошто е тоа така? Бидејќи различно се третираат. Но, за тоа постојат и генетски причини, објаснуваат стручаците.

Кој повеќе се гали?

Девојчињата –  веројатно оти така научиле. Научниците велат: Женските бебиња повеќе ги галиме. Девојчињата добиваат повеќе нежност отколку момчињата. Околината најчесто несвесно понежно ги третира женските бебиња, и тоа не само родителите, туку и останатите членови од семејството и возрасните. Можеби тоа е причина зошто некои момчиња кога малку ќе пораснат, не прифаќаат нежност. Со нив полесно ќе дојдете до галење преку лудување: скокоткање, борење, валкање по подот – тоа го сакаат машките деца.

Кој погласно вика?  

Од сите бебиња кои родителите ги носат на педијатар поради непрекинато плачење, речиси 70% се машки. Никој точно не знае зошто е тоа така. Може да се поврзе со потешкотиите во прилагодувањето на животот надвор од утробата на мајката, бидејќи нервниот систем кај машките бебиња за време на породувањето не е така зрел како кај девојчињата. Исто така е познато дека многу машки бебиња се посклони на стрес отколку женските.

Кој е почесто болен?

Момчињата како мали деца почесто боледуваат од алергии и инфекции отколку девојчињата. По пубертетот тоа се менува. Тогаш алергиите се почести кај девојчињата. Општо, развојот на момчињата се смета за поподложен на разни пореметувања: најголем дел хиперактивни и деца кои мократ во кревет се момчиња, а кај нив се и почести пореметувањата во говорот (пелтечење, успорен јазичен развој). Но, стручњаците, како што е Ренате Ниесел, психолог на Државниот институт за рана педагогија во Минхен, предупредува дека поради тоа многу помалку внимание им се обрнува на здравите девојчиња, особено психичкото здравје.

Кој ќе тргне во истражување на светот?

Многу мали момчиња имаат потреба да побегнат, едноставно истрчуваат зад најблискиот агол, притоа не грижејќи се за родителите. Психолозите велат дека тоа е и генетски условено. Науката докажала дека просторната ориенција кај мажите е многу поразвиена отколку кај жените. Малите момчиња секогаш се сигурни дека ќе го најдат вистинскиот пат до дома. И момчињата од родителите добиваат поголемо чувство на сигурност. Психолозите преку студии потврдиле дека девојчињата многу почесто ги слушаат речениците „Биди внимателна„, или „Пази„.

Кој со кого си игра?

Момчињата најчесто прават поголеми групи 6-8 деца. Девојчињата добро се чувствуваат кога се 2-3. Повеќе деца значи повеќе акција – затоа на игралиште или во градинка, почесто ќе видите група момчиња отколку девојчиња. Девојчињата и момчињата профитираат и кога си играат заедно. Тогаш запознаат поинаков облик на однесување, се надополнуваат во вештините и интересите.