Компликациите за време на породувањето може да го зголемат ризикот од развој на социјална фобија кај детето

Имено, се покажало дека перинаталните компликации се поврзани со поголеми нивоа на инхибиција на однесувањето и социјалните фобии.

Резултати од истражување во кое учествувале 149 деца на возраст од 9 до 12 години, покажале дека компликациите за време на породувањето може да го зголемат ризикот од развој на социјални фобии кај децата.

Имено, се покажало дека перинаталните компликации се поврзани со поголеми нивоа на инхибиција на однесувањето и социјалните фобии.

Освен тоа, како што ја пренесува Infant and Child Development студијата, се покажало дека инхибицијата на однесувањето била сврзителот помеѓу компликациите на породувањето и симптомите на социјални фобии.

Идни истражувања треба да утврдат дали темпераментот во детството, е развоен пат преку кој компликациите при породувањето доведуваат до симптоми на социјална анксиозност.