Може ли депресијата во бременоста да влијае на бебето?

Перинаталната депресија е постојано, сеприсутно лошо расположение со различен интензитет и траење. Погаѓа приближно една од 10 жени за време на бременоста.

Перинаталната депресија е постојано, сеприсутно лошо расположение со различен интензитет и траење. Погаѓа приближно една од 10 жени за време на бременоста.

Депресијата може да има негативни влијанија на бебето, од следниве причини:

  • Кога сте депресивни не водите сметка за себе и за своето здравје. Не се храните здраво и не внесувате хранливи материи. Понекогап се занемаруваат редовните здравствени контроли и анализи. Сето тоа може да има краткотрјано, но и долгорочно влијание по здравјето на детето.
  • Ако сте депресивни, склони сте кон консумирање на алкохол, цигари… и се друго што штетно може да влијае на развојот на бебето
  • Поголеми се можностите депресијата да продолжи и по продувањето, па поради тоа потешко ќе ви биде да се поврзете со бебето.

Поради сето ова, депресијата за време на бременоста со себе носи ризици:

  • Бебето може послабо да напредува
  • Може да дојде до предвремено породување
  • Бебето може да се роди со помала телесна тежина
  • Бебето по раѓањето може да биде раздразливо или неактивно
  • Подоцна во животот, детето може да има потешкотии со учење, развој или склоност кон менатлни болести.

Ако мислите дека сте депресивни, а немате лекар кој се грижи за вашето ментално здравје, обратете со кај својот гинеколог или матичен лекар.