Не го одложувајте одењето на логопед

Повеќе од 60% проценти од малите деца имаат потешкотии во вербалната комуникација и развојот на говорот. Само навременото откривање на причините и вклучување терапија може го спречи или да го отстрани јазично-говорното пореметување.

Ако до втората година сте забележале дека детето доцни во развојот на говорот, но и се надевате дека, како што најчесто се мисли, се ќе се промени до поаѓањето во училиште, можеби би требало, сепак, да го однесете детето на логопед. Само навременото откривање на причините и започнувањето со терапија може да се спречи, или да се отстрани јазично-говорното пореметување.

Развојот на јазикот зависи од многу причини, кои некогаш се надвор од нашата контрола, како биолошки, анатомски… Меѓутоа, со оглед на тоа јазикот е инструмент за социјално снаоѓање на детето, односно за комуникација со другите луѓе, јазикот зависи и од социјалните причини, кои може да бидат во наша контрола.

Стручњаците препорачуваат да го однесете на логопед, доколку детето е родено под одреден ризик (има генетски предиспозциции за пореметување во говорот, имало продолжена жолтица, хипертонија или хипотонија), и ако ги забележите следниве работи:

  • До 18 месеци не може да идентификува ниту неколку основни предмети, ниту да реагира на името. Детето не го насочува вниманието на говорот на луѓето околу себе, не ги поддржува звуците од околината, не ги разбира едноставните говорни налози (не плеска со рачињата, не мафта, не покажува каде му е главата, каде му се рацете…)
  • До втората година не ги разбира едноставните вербални барања. Исто така, кога на две години зборува само единечни зборови, односно не склопува прости реченици како „Дај вода„
  • До третата година говорот тешко му се разбира. На оваа возраст говорот треба да биде разбирлив, а речникот да содржи барем 500 зборови.
  • Не ги совладал најголемиот број букви до четвртата година. Обрнете внимание дали детето меша одредени согласки (како Б и П, Д и Т, Ј и В, Л и Ј итд), и дали правилно ги изговара буквите
  • Меѓу втората и петтата година се јавува пелтечење. Важно е на време да се почне со работа на правилната артикулација, за гласот да може да се автоматизира. Доколку повеќе чекате, се поголема е веројатноста дека овој проблем понатаму нема да може да се реши.