Неконтролираната астма во бременоста е ризик и за мајката и за бебето

Во споредба со жените чија астма била добро контролирана за време на бременоста, жените кои имале тешки симптоми на астма за време на бременоста, имале за 20% поголема веројатност дека ќе имаат висок крвен притисок и околу 35% поголема веројатност дека ќе развијат сериозна состојба како прееклампсија.

Лошо контролираната астма за време на бременоста ги става и мајката и детето во зголемен ризик од сериозни компликации, открива ново канадско истражување, кое анализирало над 100.000 бремености, кај над 58.000 жени со астма.

Во споредба со жените чија астма била добро контролирана за време на бременоста, жените кои имале тешки симптоми на астма за време на бременоста, имале за 20% поголема веројатност дека ќе имаат висок крвен притисок и околу 35% поголема веројатност дека ќе развијат сериозна состојба како прееклампсија.

Децата чии мајки за време на бременоста имале напади на астма, имаат за 14% поголема веројатност дека ќе имаат ниска родилна тежина, и дека ќе се родат пред предвидениот термин. Исто така, имаат 21% проголем ризик од развој на природени малформации како расцеп на усните и срцеви малформации.

Истовремено, децата чии мајки не ја контролирале астмата во бременоста, имале за 23% поголем ризик од развој на астма и 12% поголем ризик од воспаление на бели дробови до возраст од пет години.

Треба да се истакне дека астмата е најчеста хронична болест кај трудниците, која погаѓа од 8 до 13% од трудниците во светот.