Нивото на хормоните на тироидеата кај мајката во бременоста може да влијаат на развојот на проблеми во однесувањето на децата

Се покажало дека момчињата родени од мајки со високи нивоа на хормони на штитната жлезда во текот на бременоста имаат поголема веројатност дека ќе бидат повлечени и дека ќе имаат проблеми во однесувањето, а ќе бидат и анксиозни или депресивни.

Се чини дека со помош на нивото на хормоните на штитната жлезда во текот на бременоста може да се предвидат емоционални проблеми и проблеми во однесувањето на момчињата од предучилишна возраст, укажува нова студија објавена во стручното списание Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Се покажало дека момчињата родени од мајки со високи нивоа на хормони на штитната жлезда во текот на бременоста имаат поголема веројатност дека ќе бидат повлечени и дека ќе имаат проблеми во однесувањето, а ќе бидат и анксиозни или депресивни. Умерените и ниски нивоа на хормоните на тироидеата на мајката се поврзани со агресивно однесување на момчињата од предучилишна возраст.

Ианку, хормоните на штитната жлезда се клучни за нормален развој на мозокот на детето и нервниот систем. Во текот на првото тромесечје, детето зависи од снабдувањето од мајката на хормон на тироидеата, кој доаѓа преку постелката. Нивоата на хормините на штитната жлезда на мајката, вклучувајќи ТСХ и ФТ4, динамички се менуваат во текот на бременоста, а високи или ниски нивоа на овие хормони кај мајката може д авлијаат на развојот на однесувањето кај децата.

Се смета дека овие резултати ја нагласуваат важноста од внимателно следење и управување со функцијата на тироидната жлезда кај мајката за време на бременоста. Исто така, ова истражување претставува нова перспектива во раната интервенција на детските емоционални и бихејвиорални проблеми.