НОВА СТУДИЈА; КОВИД-19 ќе стане сезонска болест, но претходно мора да биде исполнет еден многу важен услов

Нова студија тврди дека КОВИД-19 ќе го следи примерот на сродните сезонски респираторни болести и ќе стане сезонска болест во земјите со умерена клима, но само кога ќе се постигне еден услов – кога луѓето ќе стекнат т.н. имунитет на стадо.

До тоа време, покажува студијата, КОВИД-19 ќе беснее во текот на сите сезони, а тоа само ја нагласува важноста од епидемиолошки мерки воведни во светот.

“КОВИД-19 е овде за да остане и ќе продолжи да предизвикува епидемии во текот на целата година, се додека луѓето не стекнат колективен имунитет. Затоа, јавноста мора да се научи да живее со новиот коронавирус и да продолжи со практикување на епидемиолошките мерки, вклучувајќи носење маска, физичко растојание, хигиена на рацете и избегнување на поголеми собири“, нагласува д-р Хасан Заракет, професор и еден од авторите на студијата.

Неговиот колега, д-р Хади Јасин од Универзитетот Катар додава дека можно е да има и повеќе бранови на болеста КОВИД-19 пред човештвото да развие колективен имунитет.

Заракет и Јасин ги проучувале сезонските вируси, како и факторите на вирусите и домаќините кои ја контролираат нивната сезонска појава, како и најновите сознанија за стабилноста на трансмисија на вирусот SARS-CoV-2.

Тие дошле до заклучок дека клучни фактори за пренос на вирусот во различни годишни времиња е температурата на взодухот и влагата во воздухот.

Но, во споредба со останатите респираторни вируси, како вирусот на грип, КОВИД-19 има поголемо ниво на трансмисија (R0), најмногу благодарение на циркулирањето во имунолошки наивната (незаштитена) популација.

Тоа значи дека факторите кои управуваат со сезоналноста на вирусите не можат се уште да го стопираат КОВИД-19 во летните месеци. Но, еднаш кога ќе се постигне имунитет на стадо, преку природни инфекции и вакцинација, R0 би требало значајно да падне и на тој начин новиот коронавирус да го направи поподложен на сезоналните фактори.

“Ова и натаму останува нов вирус и покрај растечките научни сознанија, се уште постојат непознаниции околу него. Дали нашите предвидување се точни или не, ќе видиме во иднина. Сепак, сметаме дека е многу веројатно со оглед на досега виденото, дека КОВИД-19 ќе стане сезонска болест, токму како и останатите коронавируси“, вели Заракет.