Пандемијата поврзана со проблеми со менталното здравје на децата

Стручњаците сметаат дека постои потреба од “мултидисциплинарни напори за ублажување на непосредните и идни здравствени и социјални последици“ од пандемијата врз менталното здравје на децата и тинејџерите.

Пандемијата со КОВИД-19 длабоко влијаела на менталното здравје на децата и адолесцентите, заклучија научниците врз основа на анализа на резултати од претходни 17 научни студии.

Студиите објавени во 2020 и 2021 година открија невообичаено високи стапки на анксиозност, депресија, нарушувања на спиењето, суицидално однесување, нарушувања поврзани со стресот, нарушување на вниманието и хиперактивност и други проблеми со менталното здравје кај децата и тинејџерите за време на пандемијата.

Овие студии покажале дека индивидуалното занимавање со хоби и слушањето музика биле поврзани со позитивни ефекти врз менталното здравје на младите луѓе.

“Проблемите со менталното здравје беа почести кај оние со низок социо-економски статус, недостаток на социјални врски и деца без поддршка, кои живет во лоши семејни односи и со ограничена мобилност“.

“Фактори кои влијаеа на појавата на тие проблеми беа, меѓу другото, затворањето на училиштата и здравствените искуствата поврзани со КОВИД-19 во семејството или заедницата“, изјави д-р М. Махбуб Хосеин од Универзитетот во Тексас, кој е коавтор на извештајот објавен минатата недела на medRxiv, пред да помине научна рецензија.

“На многу места, училишната и социјална поддршка за менталното здравје и други услуги поврзани за ментално здравје станаа недостапни или воопшто ги немаше, што на децата и адолесцентите им отежнуваше да добијат навремена поддршка за ментално здравје“,вели д-р Хосеин.

Тој додава дека постои потреба од “мултидисциплинарни напори за ублажување на непосредните и идни здравствени и социјални последици“ од пандемијата врз менталното здравје на децата и тинејџерите.