Пасивното пушење им ги расипува забите на децата

Споредувајќи податоци за децата од пушачки и непушачки семејства, утврдено е дека изложеноста на дим кај четиримесечни бебиња, двојно го зголемува ризикот од кариес.

За детскиот кариес се виновни и пушачите, односно димот од цигарите – покажало најновото истражување на научниците од Јапонија. На основ на резултатите до кои дошле по спроведувањето на студијата, објавена минатата недела во списанието British Medical Journal, тимот стручњаци заклучил дека од тоа страдаат дури и бебињата на неколку месечна возраст.

Стручњаците ја анализирале здравствената состојба кај 75.000 деца, родени помеѓу 2004 и 2010 година, како и податоците од редовните контроли на нула, четири, девет, 18 и 36 месеци. Нивните мајки морале да пополнат прашалници за степенот на изложеност на детето на димот од цигарите за време на бременоста па се до третата година од животот на детето.

Кај 6,8% од децата утврдени се директни последици од пасивното пушење и кариесот, додека кај 13.000 случаи констатиран е кариес на млечните заби. Споредувајќи ги податоците за децата од пушачки и непушачки семејства, утврдено е дека изложеноста на димот од цигарите кај бебиња на возраст од само четири месеци го дуплира ризикот од појава на оваа состојба.