ПЕДАГОГ ДАВА ОДГОВОР НА ПРАШАЊЕ КОЕ СИТЕ НЕ ИНТЕРЕСИРА: Дали родителите треба да му помагаат на детето околу пишувањето домашни задачи?

Секој родител барем еднаш се запрашал дали треба да му помогне на своето дете со домашните задачи

Ана Драгичевиќ, магистер по педагогија и магистер по филозофско образование на ова прашање дава конкретен и интересен одговор. „Кажете му на вашето дете дека од него очекувате самостојно да ја напише домашната задача. Детето мора само да се снаоѓа, но мора да знае дека може да смета на помошта од родителите бидејќи тие секогаш го охрабруваат и го следат во училишните обврски“.

„Никогаш немојте наместо детето да го читате текстот од учебникот, да запишувате резиме и да му го давате да научи. Највредниот дел од процесот на учење е да се работи на разбирање на материјалот и одвојување на важното од помалку важното. Домашните задачи се корисни затоа што со нив се повторува и практикува она што е научено на училиште, односно подготовка за продолжување на учењето. Така, преку домашните задачи детето учи самостојно да наоѓа информации од учебникот и да ги извлекува најважните. Детето учи да планира време за работа, развива одговорност и самостојност. За многу деца домашната задача е прва обврска. На детето е да ја донесе дома и него е да ја напише и да ја однесе задачата на училиште. Така децата учат дека одговорноста е на нив – дека се одговорни за своите постапки“, истакнува таа.

Во продолжение таа открива како да се поставите кон детето и неговите училишни задачи:

1.- 4. одделение од основно училиште

Замолете го детето да ви каже што има за домашна задача и кажете му кога треба да одвои време за тоа. Бидете во близина за да можете да му помогнете и да го насочите.

4.- 6. одделение од основно училиште

Проверете дали детето ја пишува домашната задача во одредено (договорено) време, помогнете му бидејќи само се обидува или предложете му да се јави на пријател ако му треба помош.

7 одделение – 4 одделение средно училиште

Освен во исклучителни ситуации, детето треба да работи самостојно. Користете техники за учење за да му помогнете на вашето дете да работи поефикасно.