Плацентата на трудници со КОВИД-19 покажува абнормалности

Воочено е дека постелките на трудниците болни од КОВИД-19 имале повеќе обележја на васкуларна малперфузија (МВМ) кај мајката, познат образец на оштетување на постелката кој е поврзан со неповолен исход на бременоста.

Постелките (плацента) на бремени жени кои биле заразени со новиот коронавирус SARS-CoV-2 покажуваат абнормалности во однос на постелката кај трудница која не е заразена со оваа инфекција, укажува нова студија.

Имено, воочено е дека постелките на трудниците болни од КОВИД-19 имале повеќе обележја на васкуларна малперфузија (МВМ) кај мајката, познат образец на оштетување на постелката кој е поврзан со неповолен исход на бременоста.

Неповолните исходи во бременоста вклучувале намален раст на фетусот, прееклампсија, предвремено породување и мртвороденче.

Се смета дека овие резултати укажуваат на потребата на внимателно следење на бременоста кај жените кои се заразени со новиот коронавирус ЅARS-CoV-2.