Постепеното воведување на јајца во исхраната ја намалува зачестеноста на алергиските реакции

Во контролирана студија, истражувачите постепено ја зголемувале дозата на јајца во прав кај 40 деца и покажале дека симптомите на алергијата на јајца потполно се изгубиле после две години од ваквата пракса.

Најнови истражувања покажуваат дека консумирање на мали дози јајца во прав може во голема мера да ја намали појавата, развојот и јачината на алергија.

Во контролирана студија, истражувачите постепено ја зголемувале дозата на јајца во прав кај 40 деца и покажале дека симптомите на алергијата на јајца потполно се изгубиле после две години од ваквата пракса. Резултати од ова истражување се објавени во списанието New England Journal of Medicine.

Студијата е спроведена во Националниот инсититут за алергии и инфективни болести во Америка и директорот на ова истражување изјавил:

„Иако резултатите од ова истражување охрабруваат и понатаму да се работи на испитувањето на оралната имунизација, многу е важно да се сфати дека ова испитување е спроведено во строго контролирани услови и дека ништо слично не треба да се обидува да се прави дома„.

Исто така, тој нагласува дека овие типови на имунизација се во рана фаза на развој, но дека е потребно исклучително внимание заради можен развој  на многу сериозни алергиски реакции.

Јајцата се најчеста причина за алергија на храна. Најголемиот број луѓе се алергични на протеините кои се наоѓаат во белката на јајцето. При алергијата, најчесто се јавуваат егзема, црвенило и чешање на кожата, астма, алергиски ринитис, но може да дојде и до појава на анафилактичен шок, па и смртен исход во најтешките случаи.