Правилен развој на детето: воспитувачка или баба – кој има предност?

Секоја мајка во моментот кога детето доволно ќе порасне, мора да донесе важна одлука за тоа кој ќе го чува кога таа ќе се врати на работа. Кого да изберете – дали грижните баби или воспитувачките во градинка?

Првите години од животот претставуваат почеток на развојот на детето, кога може полека да се види во каква личност детето ќе израсне. Американско истражување кое започнало во 2013 година покажало дека едукацијата во најраното детство има исклучително влијание на подоцнежниот развој и живот на детето. Еве и зошто…

Социјализација

Под ова секако се подразбира социјализација надвор од семејството, која е од суштинско значење за развој на детето. Родителите интуитивно ја сфаќаат важноста на дружењето, односно колку е важно нивното дете да биде опкружено со други деца и важноста на пријателите. Колку порано им овозможат на децата да си играат и да се дружат со други деца, толку подобро. На тој начин му се овозможува на детето да го надмине срамот и да стекне самодоверба. Доколку социјализацијата на детето се одолговлекува, всушност го одолговлекувате и неговиот социјален развој.

Концепт на соработка

Кога на детето ќе му се покаже како да ги дели работите и да соработува со другите, тоа всушност се учи на упорност. Ова особено е важно за првородените деца кои не се навикнати да делат играчки со братчето или сестричката. Понекогаш делењето на работите за децата претставува особено тешка задача. Од голема важност е да научат колку што е можно порано, а градинката е одлично место за тоа.

Поттикнување на целокупниот развој

Одењето во градинка подразбира градење на силен основ за емоционален, социјален, физички и ментален развој на детето. Воспитувачките се обучени да воочат и идентификуваат област во која е потребно дополнително да се работи со детето.

Ентузијазам за учење

Навистина е тешко да создадете кај децата желба и ентузијазам за учење кога е дома со баба, затворено во четири ѕида. За учењето да биде поефикасно, пред се мора да биде забавно, а факт е дека во градинките може да оствори една топла и пријатна атмосфера за учење низ игра.

Почит

Детето во градинка ќе научи да ги почитува другите. Тоа не се однесува само на другарите и воспитувачите, туку и на предметите, животната средина и слично. Не постои подобро место каде детето ќе научи да почитува.

Тимска работа

Секое дете треба да го знае значењето на тимската работа, како се почитуваат туѓите мислења, да знае да слуша и да соработува. Многу активности во претшколската возраст се осмислени со цел да стават акцент на тимската работа поради тоа што лицето кое тоа го научила во раната младост полесно ќе се вклопи и ќе биде корисен во општеството подоцна.

Концентрација

Детскиот ум е динамичен и способен за фантазирање. Во градинка, постојано сакаат да истражуваат, да откриваат нови места, нови другари, нови играчи. Особено е важно да се најде баланс меѓу полетноста на детето и способноста да слуша и да следи совети, насоки и упатства. На овој начин се развива една особено важна вештина – концентрација.

Трпение

Во градинка децата постојано се на некакви тестови кои треба да ги научат на трпение. Детето треба да нуачи да чека на ред, било да станува збор за јадење, спиење, или играње со некоја играчка.

Доверба и самодоверба

Кога детето ќе почувствува љубов и внимание од страна на воспитувачката и другите деца, тоа му влева сигурност, оптимизам и му ја зголемува самодовербата. Тоа го мотивира да го истражи својот талент, вештина или интерес.

Прифаќање на разликите

Разликите треба да се почитуваат и тоа е од суштинско значење за развојот на детето. Раната едукација треба да се усмери кон прифаќање и почитување на разликите. Важно е детето да сфати дека секое дете е посебно, на свој начин, секој има различна култура, вера и етничка припадност.

Одењето во градинка е многу повеќе од игра. Во основно училиште детето ги користи вештините кои ги научило во градинка. Искуството и знаењето кое го стекнало во градинка се незаменливи и не може да се споредат со чувањето дома, иако бабите се полни со внимание и љубов кон внучињата. Заради сите овие причини, немојте да дозволите вашето дете да ја пропушти можноста да оди во градинка, бидејќи тоа се случува само еднаш во животот.