Проблеми со очите кај децата и како да се препознаат

Децата може да бидат изложени на бројни проблеми со очите, затоа е многу важно да се препознаат и да се воочат раните знаци и симптоми кои упатуваат на некои од нив.

Сите периоди во растењето и созревањето на детето од 0-18 години се еднакво важни, а од аспект на детската отфталмологија, посебно важни подкатегории на деца се: новороденчиња, деца од предучилишна возраст, училишни деца и адолесценти.

Новороденчињата и доенчињата нема сами да дадат информации поврзани со видот, но може речиси веднаш по раѓањето и во првите месеци од животот на детето, да се воочат и препознаат одредени знаци кои упатуваат на проблеми со очите. Затоа, потребно е да се обрне внимание на големината и изгледот на окото и очното јаболко, како и симетричноста на десното и левото око. Кога окото и очното јаболко се мали, треба да се посомнева на постоење на вродена катаракта или состојба на мрежницата кај прематурна ретинопатија. Премногу големо, крупно око, може да упатува на вродено зголемување на притисок во окото (глауком) или тумор на окото.

Зениците на очите кај децата некогаш може да бидат несиметрични, што е предизвикано од пореметување во развојот на ткивото на средната очна обвивка или е последица на некој невролошки испад, кога е потребно следење од страна на невропедијатар и офталмолог. Ако забележите дека детето во првите месеци не следи предмети, лица и светло, може да се посомнева на болести на окото или на болести на централниот нервен систем.

Црвенило на окото, како симптом, може да биде последица на банални иритации и инфекции на предниот дел на окото, но и знак за сериозни воспаленија или дури и повреди на окото, како и постоење на туѓо тело во окото. Исто така, болка во окото, може да се јави во секојдневна форма и може да биде различно интерпретирана поради неможност, особено кај помало дете, јасно да се изрази, па чешањето и пецкањето се опишува како болка. Меѓутоа, тој симптом никогаш не треба да се занемарува, бидејќи болка може да се јави при зголемен очен притисок или воспаление на надворешната и средната очна обвивка.

Често децата може да се пожалат и на главоболка, која опфаќа широк спектар на заболувања во доменот на невропедијатарот и офталмологот, од минливи и лесни состојби на окото, до животозагрозувачки состојби (тумор на мозокот) и поради тоа никако не смеат да се занемаруваат.

Денес децата често се жалат дека брзо и често им се заморуваат очите при читање или работа на компјутер, проследено со иритација, црвени очи… што може да биде во состав на т.н. синдром на компјутерски вид кој се поврзува со прекумерно користење на компјутери и мобилни телефони.

Понекогаш и психичките состојби кај децата во смисла на пореметување на вниманието, хиперактивност или дислексија, може да се поврзани со проблеми со видот.

Пречувствителноста на светло, појавата на послаб вид во темница, светки пред очите, искривени слики или појава на двојни слики, се се тоа важни знаци и симптоми на кои е потребно да се обрне посебно внимание. Појавата на двојни слики може да биде прв симптом на акутни промени на мозокот и затоа мора сериозно да се сфати. Кај одредени промени на однесувањето на детето или постоење на психички проблем, може да постои и склоност кон симулирање на послаб вид или едноставно постоење на потреба за дополнително внимание, но и тие ситуации никогаш не треба површно да се сфатат, нагласуваат офталмолозите. Секогаш треба да се направи преглед за да се утврди дека на детето навистина не му е ништо.