ЕПИДЕМИОЛОЗИТЕ СО НОВИ НАСОКИ: Ризик да заболите од КОВИД-19 постои и при неколку кратки средби со заразено лице

Според CDC, самоизолацијата е задолжителна за сите кои биле во близок контакт со некој позитивен на коронавирус, но тој близок контакт досега беше дефиниран како оддалеченост помала од два метри од заразеното лице, подолго од 15 минути, почнувајќи два дена пред лицето да почне да се чувствува болно. Во новите насоки, важност се дава на кумулативната изложеност, а не веќе на континуираното време.

Ризикот од инфицирање со новиот коронавирус, досега се сметало дека останува низок ако имаме кратки интеракции со други лица. Истражување покажува дека од КОВИД-19 може да се заболи и по многу кратки интеракции со заболени од оваа болест, поради што Американската агенција за контрола и превенција на болести (CDC) минатата недела ги ажурира насоките за постапување по изложеност со заразени со коронавирус.

Според CDC, самоизолацијата е задолжителна за сите кои биле во близок контакт со некој позитивен на коронавирус, но тој близок контакт досега беше дефиниран како оддалеченост помала од два метри од заразеното лице, подолго од 15 минути, почнувајќи два дена пред лицето да почне да се чувствува болно. Во новите насоки, важност се дава на кумулативната изложеност, а не веќе на континуираното време.

Новата насока која ги информира епидемиолозите за начинот на спроведување на барање на контактите, вели дека секој кој од заразеното лице бил оддалечен помалку од два метра “вкупно 15 минути или повеќе во текот на период од 24 часа“, треба да оди во самоизолација.

Промената е направена, откако студија на Центарот утврдила дека службеник во затвор се разболел по низа куси среди со затвореници кои подоцна биле позитивни на КОВИД-19. За време на осумчасовната смена во казнено-поправната установа, службеникот имал 22 интеракции со затворениците, секоја пократка од една минута, но со вкупно траење од 17 минути на изложеност на заразени лица.

Сето тоа вкупно време било доволно да службеникот се инфицира со коронавирус.

“Оваа промена ја нагласува важноста од социјално дистанцирање од превенција, бидејќи дури и повеќекратни кратки интеракции може да претставуваат ризик“, вели Кејтлин Риверс, епидемиолог од Центарот за здравствена безбедност Џон Хопкинс, која не била вклучена во студијата.

Новата промена на насоките на CDC за близок контакт е наменета за спречување на слични ситуации во иднина.

“Како ќе добивме повеќе податоци и повеќе ќе ја разбираме науката за КОВИД-19, ќе вклучуваме повеќе од тоа во своите препораки. Новото прилагодување на насоките се темелат на податови кои пред четири месеци ги енмавме“, изјави директорот на CDC, Роберт Редфилд.