Совети од гинеколог за загрижените трудници во време на коронавирус

Бројни се прашањата на бремените жени околу редовните контроли во време на секоја голема епидемија, па така и за време на актуелната со кронавирус.

Според последниот извештај на Центарот за контрола и превенција на болести на САД, како и на Европската агенција за превенција на болести, засега нема силни докази за било какво сериозно неповолно влијание на КОВИД-19 инфекцијата на самата бременост, било таа да е настаната по природен пат или со помош на некоја од методите за асистирана репродукција.

На сите важни прашања околу коронавирусот и бремноста, одговара д-р Ерден Радончиќ, гинеколог.

  • ШТО ВЕЛИ СТРУКАТА?

Искуствата со инфекцијата со коронавирус во бременоста се темелат на развојот и следењето на случувањата во текот на епидемиите со САРС и МЕРС во раните години на 2000., и овие искуства говорат за тоа дека инфекцијата со коронавирус може да доведе до сериозни здравствени компликации на самите бремени жени кои бараат хоспитализација, и во најтешките случаи и интензивна нега и респиратор.

  • ПРЕНОСОТ НА ВИРУСОТ ОД МАЈКА НА ПЛОД Е МНОГУ НИЗОК

И двата синдрома може да доведат до смрт на трудницата во многу мал, но сепак значаен број на случаи, иако специфичните ризик фактори околу влијанието на самиот вирус врз бременоста не се познати.

Од опишаните компликации во текот на КОВИД-19 во бременоста значајни се: застој на растот на плодот, предвремено породување, почеста потреба за интензивна нега, спонатн абортус и перинатална смрт на новороденчето. Важни е да се спомене дека сите наведени можни компликации не се посебно значајни само за групата на коронавируси, и дека во однос на некои други заразни болести, преност на вирусот од мајката на плодот е всушност многу низок.

  • Податоците треба да се толкуваат со внимание

Неколку опишани слуачи на КОВИД-19 позитивни родилки кои на свет донеле деца со негативни наоди на вирусот, потврдуваат дека бременоста може да помине без компликации до самиот крај и кај инфицирани мајки. Исто така, постојат веќе и први искуства на предвремено родени деца од мајки позитивни на КОВИД-19, како и еден случај на инфицирано новороденче за кое и натаму со сигурност не може да се каже дека се работи за вертикален (мајка-бебе) пренос на вирусот.

Овие податоци, иако се многу охрабрувачки во овој момент, треба и натаму да се земаат со доза на резерва, со оглед дека сепак зборуваат за премал број на случаи во кои поглемиот процент се трудници во доцна фаза на бременост и треба да се толкуваат со внимание.

Од опишаните компликации во текот на КОВИД-19 во бременоста значајни се: застој на растот на плодот, предвремено породување, почеста потреба за интензивна нега, спонатн абортус и перинатална смрт на новороденчето, вели д-р Ерден Радончиќ
  • ГРУПА ТРУДНИЦИ СО ЗГОЛЕМЕН РИЗИК ОД ЗАРАЗА

Моменталниот став е дека трудниците треба да се сметаат и следат како да се високоризичен дел од популацијата за време на моменталната епидемија, со варијанта на вирус со критичко разбирање на потенцијалните ризици и придобивки на расположливите начини на лекување.

Посебна група на трудници кои имаат зголемен ризик за инфекција, како бременост комплицирана од дијабетес, хипертензија или хронична болест – се водат под засилен надзор, со минимален број на преглед и посебно строги принципи на самоизолација во домашни или болнички услови.

Земајќи ја предвид незрелоста на имуниот систем кај новороденчето, и засега се уште недоволното познавање на можноста за вертикална трансмисија од мајка на дете, новородените деца се посебно загрозена категорија.